આપણો ઘડીક સંગ – નિરંજન ભગત

આ ટૂંકા જીવનને પ્રિયજનના સંગમાં માણી લેવાની વાત નિરંજન ભગત બહુ ઉત્તમ રીતે કરે છે. દરેક સંબંધમાં ઉતરાવ ચડાવ તો આવે જ છે. એવા વખતે કવિ કહે છે – હૈયાનો હિમાળો ગાળી ગાળીને વહશું હેતની ગંગ ! ને છેલ્લે ગુજરાતી કવિતાની અવિસ્મરણીય પંક્તિઓમાંથી એક આવે છે – એકબીજાને જીતશું, રે ભાઈ,જાતને જાશું હારી ! આ ગીત હંમેશા મનને સંતોષ અને આનંદ આપી જાય છે. (આભાર – લયસ્તરો.કોમ)

સ્વર : હેમા દેસાઇ, આશિત દેસાઇ
સંગીત : આશિત દેસાઇ

કાળની કેડીએ ઘડીક સંગ
રે ભાઈ, આપણો ઘડીક સંગ;
આતમને તોય જનમોજનમ લાગી જશે એનો રંગ !

ધરતી આંગણ માનવીના આ ઘડીક મિલનવેળા,
વાટમાં વચ્ચે એક દી નકી આવશે વિદાયવેળા!
તો કેમ કરીનેય કાળ ભૂલે ના એમ ભમીશું ભેળા !
હૈયાનો હિમાળો ગાળી ગાળીને વહશું હેતની ગંગ !

પગલે પગલે પાવક જાગે ત્યાં ઝરશું નેનની ઝારી,
કંટકપથે સ્મિતવેરીને મ્હોરશું ફૂલની ક્યારી;
એકબીજાને જીતશું, રે ભાઈ,જાતને જાશું હારી !
ક્યાંય ના માય રે આટલો આજ તો ઉરને થાય ઉમંગ !

– નિરંજન ભગત

11 replies on “આપણો ઘડીક સંગ – નિરંજન ભગત”

 1. bhanu chhaya says:

  ghadik sangh hovaa chhataa maanas ketlu behudu vartan kare chhe !

 2. varsha jani says:

  કાળની કેડીએ ઘડીક સંગ…
  નિરંજન ભગત ની સુંદર ભાવપૂર્ણ રચના.
  હેમા દેસાઇ, આશિત દેસાઇ નાં સુંદર કર્ણપ્રિય સ્વર.

 3. Ramesh Patel says:

  બધું જ સુંદર…ઉત્તમ.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

 4. mahesh rana vadodara says:

  સરસ ગિત અને શબ્દો

 5. rajeshree trivedii says:

  ઘડીક સ્ઁગનો અત્તર ઝબોળ્યો ર્ઁગ.ભાવવિભોર કરી દેતુઁ સુઁદર ગીત અનુપમ સ્વરોની જુગલ્બન્દિ સાથે.

 6. Ravindra Sankalia. says:

  નિરન્જન ભગત્ની આ પ્રથમ રચનાઓમાની એક છે.બરાબર યાદ હોય તો એ એલફીન્સટ્ન કોલેજમા હતા ત્યારે રચાયેલી.ભારોભાર કાવ્યતત્વથી ભરેી વારન્વાર વાચવાનુ મન થાય એવી.

 7. એકબીજાને જીતશું, રે ભાઈ,જાતને જાશું હારી !ખુબ સરસ..!

 8. Dhiren Barchha says:

  મને તહુકોોમ ખુબજ ગમ્યુઈ ળિકે ટહુકોોમ્

 9. Dhiren Barchha says:

  આમ જુવો તો અહિય પન કૈ નથિ, અને આમ જુવો તો ત્ય પન કૈ નથિ, જોઇએ ચ્હે સન્તોશ એ ક્યય નથિ

 10. arvind patel says:

  very good composition & beautifull viuce, thank you very very much Ashitbhai & Hemaben.

 11. Nitinkumar says:

  ઘણુ જ સુદર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *