કાવ્યાસ્વાદ ૧૧ : રઘુવીર ચૌધરી (પ્રાસ્તાવિક)

વર્ષ ૨૦૧૫ના જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડના વિજેતા – ગુજરાતી નવલકથાકાર અને કવિ – શ્રી રઘુવીર ચૌધરીના કેટલાક કાવ્યોનો આસ્વાદ અને પછીની કાવ્યાસ્વાદ શૃંખલામાં માણીએ. શરૂઆત કરીએ થોડા પરિચય અને પ્રાસ્તવિક વાતોથી..!

YouTube Preview Image

ટહુકો ફાઉન્ડેશન રજુ કરે છેઃ એક રાધા… એક મીરાં…

ટહુકો.કોમના દ્વિતીય દાયકાની એક ઉજળી શરૂઆત કરવી છે આપણ સૌના વ્હાલા કૃષ્ણ અને એની ઝંખનાના બે અનન્ય સ્વરૂપોથી. ગુજરાતી ભાષા નરસિંહ મેહતાના સમયથી કૃષ્ણ રંગે રંગાઈ છે જ, પણ કૃષ્ણ રંગે રંગાઇને, બસ કૃષ્ણમય થઇને, એમાં જ વિલીન થઈને, પ્રેમ અને ભક્તિના અનેરા રંગથી આપણા માનસપટ અને આપણા કાવ્યોને અઢળક ઉભરાતું ઇન્દ્રધનુષી આભ જેણે આપ્યું છે, એ રાધા, અને એ મીરાંની વાત, એમના અંતરની સોગાત લઈને આપ સૌ સાથે વહેંચવી છે.

ટહુકો ફાઉન્ડેશન રજુ કરે છે

એક રાધા … એક મીરાં

September 18, 2016
at
‘Soor Mandir’ 1198 Kottinger Drive, Pleasanton, CA 94566

Tickets
$20 per person

Purchase tickets here:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PPNWUXEMCMZ4Q

Screen Shot 2016-07-31 at 4.18.05 PM