તારી બાંકી રે પાઘલડી નું ફૂમતુ રે.. – અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : આરતી મુન્શી

baanki.jpg

This text will be replaced

તારી બાંકી રે પાઘલડી નું ફૂમતુ રે, મને ગમતું રે,
આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું ! ….. તારી બાંકી રે…..

તારા પગનું પગરખું ચમચમતું રે
અને અંગનું અંગરખુ તમતમતું રે ,
મને ગમતું રે, આતો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું !….. તારી બાંકી રે…..

પારકો જાણીને તને ઝાઝું શું બોલવુ ?
ને અણજાણ્યો જાણી તને મન શું ખોલવું ?
તને છેટો ભાળીને મને ગમતું રે !
આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું !….. તારી બાંકી રે…..

હાથમાં ઝાલી ડાંગ કડિયાળી,
હરિયાળો ડુંગરો આવતો રે હાલી;
લીંબુની ફાડ જેવી આંખડીયું ભાળી,
શરમ મૂકીને તોયે થાઉં શરમાળી.
તારા રૂપનું તે ફૂલ મધમધતું રે, મને ગમતું રે,
આ તો કહું છું રે પાતળિયા, તને અમથું !….. તારી બાંકી રે…..

કોણ જાણે કેમ મારા મનની ભીતરમાં એવું તે ભરાયું શું
એક મને ગમતો આભનો ચાંદલોને ને બીજો ગમતો તું !
ઘરમાં, ખેતરમાં કે ધરતી ના થરમાં
તારા સપનનમાં મન મારું રમતું રે , મને ગમતું રે,
આ તો કહું છું રે પાતળીયા, તને અમથું !….. તારી બાંકી રે…..

63 replies on “તારી બાંકી રે પાઘલડી નું ફૂમતુ રે.. – અવિનાશ વ્યાસ”

 1. Shubhank says:

  બૌજ સરસ ગેીત ચે !! I have always loved it…unfortunately i dont have it..
  Thanks for sharing..!!

 2. Sohini A Shah Umrethwala says:

  Really it gives me pleasure of my Navratri days.

  please keep it

  from SOHINI A SHAH UMRETHWALA

 3. Anil (Kuwait) says:

  Getting to listen to this song is like hitting a million dollar Jackpot. Thank u very much.

 4. શાન્તા ભકત
  સવાર સવાર મા આ રાસ સાભળવા મા આવ્યો. મન ખુસ થઈ ગયુ. સ્કુલમા હતિ ત્યારે આ રાસમા ભાગ લિધો હતો. તે દિવસ યાદ આવ્યો. ખુબજ ગમ્યુ

 5. Renita says:

  really liked to hear this song after long time. wicket

 6. […] તારી બાંકી રે પાઘલડી નું ફૂમતુ રે http://tahuko.com/?p=792 […]

 7. alpeshbarot says:

  વાહ જ્યશ્રિબહેન વાહ તમરા આ લોકગિતે મને મારુ બાળપણ ની યાદ અપાવી

 8. HEMRAJ says:

  એક મને ગમતો આભનો ચાન્દલોને બીજો ગમતો તુ..

  No other words can express these feelings..

 9. jainik thummar says:

  its was very memorable days to attend her latcure.

 10. MILAN BOTADRA says:

  ખુ…બ.. જ… ગમ્યુ !!!!

 11. keyur says:

  Its very nice mem thanks for that

 12. DIPEN RAVAL says:

  Thanks a lot mam

 13. S. Vyas says:

  Dear Jayshree, the link is not displaying. Can’t listen to this.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *