મારો મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો… – અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : આશા ભોંસલે
સંગીત : અવિનાશ વ્યાસ

maro maragado

.

મારો મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો… રસિયાએ…
મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..
હળવેથી ગુલાલને ઉછાળ્યો રે…
મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..

મારો મારગડો રોકીને …..

રંગદાર પામરી (?) પગમાં પૈજણીયા
સૂરત સાંવરી… નૈણ રે આંજણીયા
કેટલો એ સાંવરિયાને ટાળ્યો રે…
હો… મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..

મારો મારગડો રોકીને …..

વારતા.. વારતા… હું યે ગઇ હારી
રસિયાએ તો યે મારી વાત ના વિચારી
એને આવો ના રંગીલો કદી ભાળ્યો રે..
હો…. મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..

મારો મારગડો રોકીને …..

પાલવનો છેડલો કેટલો યે ઢાંક્યો
તો યે ગુલાલ મારે કાળજળે વાગ્યો
મારુ કાળજળુ તોડીને એ તો હાલ્યો રે…
હો…. મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..

મારો મારગડો રોકીને …..

10 replies on “મારો મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો… – અવિનાશ વ્યાસ”

 1. Harshad Jangla says:

  હંમેશા સાંભળવું ગમે એવું સરસ ગીત ટહૂકો માં મુકવા માટે ધન્યવાદ

 2. visheadeep says:

  “મારો મારગડો રોકી ને રંગ ઢાળ્યો.. રસિયા.”..વાહ ગીત સાંભવાની મજા પડી ગઈ..
  જયશ્રીબેન આભાર…વિશ્વદીપ બારડ(ફૂલવાડી) હ્યુસ્ટન …

 3. nayna says:

  ‘error opening file ‘
  મારો મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો… રસિયાએ…
  મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..
  હળવેથી ગુલાલને ઉછાળ્યો રે…
  મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો..

  આ મારુ અતિપ્રિય ગિત !!! ‘error opening file
  આભા૨.

 4. Jayshree says:

  you can enjoy this song now.
  error corrected.

 5. Mittal says:

  This is the song I use to listen when I was a child, it reminds me of my mom, Seriously it reminds me of those days when, I mean I don’t have words, Thanks a lot..

 6. NANJI JAJANI says:

  મારુ ખુબજ મનગમતુ ગીત સાભળવા મળ્યુ. માજા આવી ગઈ. આભાર

 7. ફરી આ ગીત સાન્ભળવાની મજા આવી.

 8. […] મારો મારગડો રોકીને રંગ ઢાળ્યો… […]

 9. sunanda joshi says:

  વર્શો પચ્હેી આ ગિત સામ્ભળવા મળ્યુ..બહુ આનન્દ થ્હયો

 10. Vipul says:

  how can I play audio? I am not able to find play button on mobile android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *