છેલાજી રે….. – – અવિનાશ વ્યાસ

સ્વર : આશા ભોસલેં

ફિલ્મ: સોન કંસારી – 1977

છેલાજી રે…..
મારે હાટુ પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો ;
એમાં રૂડાં રે મોરલિયા ચિતરાવજો
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો….. છેલાજી રે…..

રંગ રતુંબલ કોર કસુંબલ,
પાલવ પ્રાણ બિછવજો રે
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો….. છેલાજી રે…..

ઓલ્યા પાટણ શે’રની રે, મારે થાવું પદમણી નાર,
ઓઢી અંગ પટોળું રે, એની રેલાવું રંગધાર;
હીરે મઢેલા ચૂડલાની જોડ મોંઘી મઢાવજો રે,
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો….. છેલાજી રે…..

ઓલી રંગ નીતરતી રે, મને પામરી ગમતી રે,
એને પહેરતાં પગમાં રે, પાયલ છમછમતી રે;
નથણીલવિંગિયાં ને ઝૂમખાંમાં મોંઘાં મોતી મઢાવજો રે,
પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો….. છેલાજી રે…..

Chhelajee re – avinash vyas, chhela jee

58 replies on “છેલાજી રે….. – – અવિનાશ વ્યાસ”

 1. Gunvant Panchal says:

  The most thrilling & beautiful song expressing inner feelings of Gujarati Woman !

 2. minaxi says:

  i wan’t hututu song by shri avinash vyash

 3. મોસ્ત મેમોરબ્લે સોન્ગ ઓફ આવિનશ્ભજ્

 4. Dinesh Adroja says:

  I want sanedo & Gujarati garba on same

 5. Charmi says:

  I love all the songs posted here. If you could please add a few more songs. Here goes my list:
  1. Pankhiyo e kalshor kariyo
  2. Dikri Maari ladakvayi (New version for a female child)
  3. Maara raam tame sitaji ni tole naa avo

 6. ushma vaidya says:

  all songs not playing fully why? only one stanza playing till 2 min please upload full songs

 7. nirav vaidya says:

  all songs playing half so please download full songs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *