કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે – વીરુ પુરોહિત

સ્વર – સોલી કાપડિયા
સ્વરાંકન – દક્ષેશ ધ્રુવ

શીર્ષક વિનાની કોઈ વારતા....

કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે

આસપાસ દર્પણનો આભાસી તડકો,
તું સૂરજ ના હોવાની ધારણા
લાગણીનું રણમાં ચણાતું મકાન
પારદર્શકતા સગપણનાં બારણાં

પડઘાતી દૂરતા નેવાંની ધારમાં,
ને ધોધમાર રોજ કોઈ વરસે..
કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે

રોજરોજ આંખ્યુંમાં ઈચ્છાનું પક્ષીઓ
મળવાનું આભ લઈ આવતાં
આપણા સંબંધ સખી એવા કહેવાય,
જાણે શીર્ષક વિનાની કોઈ વારતા

એકાદી આંગળીને બંસી બનાવી
કોઈ ફૂંકો તો ગોકુળ સળવળશે…
કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે

– વીરુ પુરોહિત

11 replies on “કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે – વીરુ પુરોહિત”

 1. Dharmendra Shah says:

  Good composition with velvet voice of Soli Kapadia.

 2. alpesh says:

  બહુ સરસ…

 3. amita says:

  બહુ સરસ… રોજરોજ આંખ્યુંમાં ઈચ્છાનું પક્ષીઓ
  મળવાનું આભ લઈ આવતાં
  આપણા સંબંધ સખી એવા કહેવાય,
  જાણે શીર્ષક વિનાની કોઈ વારતા….

 4. vimala says:

  આપણા સંબંધ સખી એવા કહેવાય,
  જાણે શીર્ષક વિનાની કોઈ વારતા
  એકાદી આંગળીને બંસી બનાવી
  કોઈ ફૂંકો તો ગોકુળ સળવળશે…
  કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે
  વાહ વાહ !!! નામ વગર નેી લાગનેીનેી વાત યાદ કરાવે ચ્હે એક ફિલ્મ ગેીત્-“પ્યાર કો પ્યાર હિ રહ્નને દો કોઇ નામ ના દો”
  સુન્દર બહુસુન્દર્.

 5. પહેલી કડી સિવાય આગળ સાંભળી શકાતું નથી…

 6. Rekha shukla(Chicago) says:

  પડઘાતી દૂરતા નેવાંની ધારમાં,
  ને ધોધમાર રોજ કોઈ વરસે..
  કે મને પાણીની જેમ કોઈ સ્પર્શે.. સંબંધોના રહસ્યો…

 7. Mehmood says:

  આપણા સંબંધ સખી એવા કહેવાય,
  જાણે શીર્ષક વિનાની કોઈ વારતા
  આકાશે ધોધમાર બંધાતા રોજ તોય ઇચ્છા વિનાનાં સાવ
  પાંગળાં આપણો સંબંધ જાણે વરસ્યા વિનાનાં રહ્યાં
  વાદળાં…

 8. prashant says:

  સોલીભાઈએ પણ વિરુભાઈની કલમને સરસ ન્યાય આપ્યો છે. બને તો અમર ભટ્ટ ના સ્વરે ગવાયેલુ આ ગીત પણ શ્રોતાઓ માટે રજુ કરજો.

 9. dhaval says:

  i can not read gujarati so pl help me

 10. Gita c kansara says:

  સુન્દર ગેીત્. મજા આવેી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *