આટલું બધું વ્હાલ તે કદી હોતું હશે ? – સુરેશ દલાલ

ગઇકાલે અમારા Bay Area ના ગુજરાતીઓને Munshi Trio અને તુષારભાઇ સાથે ‘મસ્તી અમસ્તી’માં ખૂબ જ મઝા આવી..! Unforgettable Experience..! અને આજે અમે તૈયાર છીએ – ગુજરાતી ગીતો-ગઝલોનો બારમાસી વૈભવ માણવા ..!! તો એની જ પૂર્વતૈયારી રૂપે તમને સંભળાવું – આ  મારું એકદમ ગમતું ગીત..!  અને એમાં પણ આ શબ્દો –

જીરવ્યો કેમ રે જાય વલોપાત આટલી હદે ?
આટલો બધો પ્રેમ શું કદી કોઈને સદે ?

અને એક નશા પર બીજો નશો ચડતો હોય એમ – સુરેશ દલાલના આ શબ્દો અને શ્યામલભાઇનો અવાજ..!!

કોઈ પારેવું વાદળભરી રોતું હશે ? ...!

સ્વર : શ્યામલ  મુન્શી
સંગીત : શ્યામલ-સૌમિલ  મુન્શી

.

આટલું બધું વ્હાલ તે કદી હોતું હશે ?
કોઈ પારેવું વાદળભરી રોતું હશે ?

જીવનમાં બસ એક જ ઘટના, એક જ ઘટના
ભીતર એક જ નામની રટના, નામની રટના.
પોતાનું તે નામ કદી કોઈ ખોતું હશે ?
કોઈ પારેવું વાદળભરી રોતું હશે ?     આટલું બધું  o

જીરવ્યો કેમ રે જાય વલોપાત આટલી હદે ?
આટલો બધો પ્રેમ શું કદી કોઈને સદે ?
નજર લાગે એમ શું કોઈને જોતું હશે ?
કોઈ પારેવું વાદળભરી રોતું હશે ?      આટલું બધું  o

– સુરેશ દલાલ

11 replies on “આટલું બધું વ્હાલ તે કદી હોતું હશે ? – સુરેશ દલાલ”

 1. Kamlesh says:

  ખૂબ જ વહાલૉ જણાય અવાજ…
  આજૅ જણાયુ…કે આટલું બધું સરસ કોઇ ગાતુ હશે.?

 2. Darshana bhatt says:

  મજાના શબ્દો ,મજાનુ ગીત.

 3. Retd.prof.V.C.Sheth says:

  વાહ !સરસ.
  વ્હાલનો દરિયો,
  કદી ખારો હોતો હશે?
  જરા ચાખી તો જો,
  મધ કદી,
  ખારુ હોતુ હશે?

 4. Suresh Vyas says:

  आमा शुं वात छे ते मने खबर नथी पडती।

  हु तो एम कहु –

  मा जेटलो प्रेम कदी कोई देतु हशे ?
  प्रभु जेटलो प्रेम कदी कोई देतु हशे ?

  જ્ય શ્રી ક્રિશ્ણ
  સુરેશ વ્યાસ

 5. Jayanti Chavda says:

  you are doing a great job – keep it up – we far from
  Gujrat ( Nairobi – Kenya) enjoy the site and keep in touch with our Matru -bhasa.If you ever come to Nairobi , will be pleased to meet you and your team

 6. manubhai1981 says:

  ગેીત ઘણુઁ તૂટક ને ટુકડે ટુકડે વાગે છે.
  સ્ગબ્દો સુન્દર્ આભાર !

 7. manubhai1981 says:

  ગેીત મુન્શીજી પાસે સુન્દર રાગે અને સૂરે સાઁભળ્યુઁ.
  ગેીત કોને સઁબોધીને ગવાયુઁ છે તે અસ્પષ્ટ રહ્યુઁ.
  આભાર જ. ને અ .નો. ..ગેીત માણ્યુઁ.

 8. sandeep says:

  બહુજ સરસ્ ૫૦ વખત ગેીત સમ્ભદ્યુ અભિનન્દન્.

 9. sandeep says:

  બહુજ સરસ મજા આવી ગયી.

 10. m.l.harkat says:

  I like it

 11. Vikram Daiya says:

  I am getting error ” file not found” . Kindly upload it again so that I can hear it. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *