સંબંધોની સાંજ – જગદીશ જોષી

તમે સાંજે મળો તો મને એકલા મળો
કે મારા દિવસ આખાને વળે હાશ :
– આવનારી રાતના ઝુમ્મરમાં સળગે નહીં
ઉન્હા ઉજાગરાની પ્યાસ.

આંખો મીંચાય, પછી શમણું ઊગે –
એ તો નીંદરમાં બાવળની શૂળ;
ઝાંઝવાની જીવલેણ નદીયું પર બાંધો નહીં
વાયદાના ભાંગેલા પુલ :

એવી તે વાવી કઇ જીવતરમાં ભૂલ
કે તમે મળવામાં આટલા ઉદાસ !

ધોધમાર તડકો કંઇ આછો થયો
અને સાંજની હવા તે બહાવરી;
કાળીકાળી વાદળી ખુલ્લા આકાશમાં
વરસી નહીં કે નહીં આછરી

આદરેલી વાત તમે અધવચ્ચે આંતરી
ને શબ્દોના ટૂંપાયા શ્વાસ !

Sambandho ni saanj – jagdish joshi

(કવિ પરિચય)

3 replies on “સંબંધોની સાંજ – જગદીશ જોષી”

 1. Jay Bhatt says:

  Just wanted to share this. Jay

  NRG boost for Gujarati Sugam Sangeet
  http://timesofindia.indiatimes.com/NEWS/Cities/Ahmedabad/NRG_boost_for_Gujarati_Sugam_Sangeet/articleshow/514919.cms

  AHMEDABAD: It’s already dubbed the ‘Indian Idol’ of Gujarati light music. On Saturday, a group of NRGs — who are now compiling the biggest-ever e-archives of Gujarati songs — will organise a Gujarati Sugam Sangeet competition to popularise local music among the GenX in the state.

  Nine talented youths — Kuldeep Joshi, Shraddha Gadhvi, Abhishek Pandya, Deepak Kansara, Himali Vyas, Pankit Dabhi, Aanal Vasvada, Manan Bhatt, Mirande Shah — from Ahmedabad, Surat, Vadodara and Bhavnagar will vie for the top three spots in the final round of the contest organised by Gujarati Sugam Sangeet Foundation, a non-profit organisation formed by ‘kalapremi’ NRGs in the US.

 2. nishant says:

  Hi,
  Myself nishant upadhyaya. I request u to pls my contact with himali vyas. I’m trying to contact her since few months. Pls.. pls… I want to contact her.

 3. rajeshree trivedi says:

  સુઁદર ગીત.સ્વરબ્દ્ધ મળે તો આનઁદ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *