નજરને કહી દો કે નીરખે ને એવૂં …

This text will be replaced

ઘડી ઘૂંઘટ ઉઠાવો ને,ઘડી ઘૂંઘટથી મુખ ઢાંકો;
કરો દિલબર જે કરવું હોય તે,પણ નજર મારા તરફ રાખો.

નજર ને કહી દો કે નિરખે ન એવું,
નાહક નું દિલ કોઈનું પાગલ બને છે.
અમથી જીગરમાં આંધી ચડે છે ને,
આંખ્યો બીચારી વાદળ બને છે.
હો નજર ને કહી દો કે..

મશહૂર છે મહોબ્બત તમારી ને, આપ પણ મશહૂર છો;
અફસોસ કેવળ એટલો કે, છો તમે પણ દૂર છો.

જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બત નો ક્રમ છે,
પાસે છે સાકી ને આગે સનમ છે.
ઝૂરી ઝૂરી વેરાયા આંખો નાં આંસુ,
ગૂંથાઈ પગની પાયલ બને છે.
હો નજર ને કહી દો..

9 thoughts on “નજરને કહી દો કે નીરખે ને એવૂં …

 1. Balkrishna Vyas

  This is sung by Mukesh. Why I cann’t see the song on the screen. This is really beautiful song. Do add the name of the singer.

  Reply
 2. Mehmood

  મશહૂર છે મહોબ્બત તમારી ને, આપ પણ મશહૂર છો;
  અફસોસ કેવળ એટલો કે, છો તમે પણ દૂર છો…………………જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બત નો ક્રમ છે.

  Reply
 3. dipti

  જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બત નો ક્રમ છે,…….

  સ-રસ ગીત.

  મુકેશ ને અને અવિનાશ ને મારા સલામ્!

  Reply
 4. dinesh gogari

  ગિત જેમ લખેલ ચે તેમ ગવાય તો વડારે ગમે!આ અધુરુ લાગે ચ્હે.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *