નજરને કહી દો કે નીરખે ને એવૂં …

This text will be replaced

ઘડી ઘૂંઘટ ઉઠાવો ને,ઘડી ઘૂંઘટથી મુખ ઢાંકો;
કરો દિલબર જે કરવું હોય તે,પણ નજર મારા તરફ રાખો.

નજર ને કહી દો કે નિરખે ન એવું,
નાહક નું દિલ કોઈનું પાગલ બને છે.
અમથી જીગરમાં આંધી ચડે છે ને,
આંખ્યો બીચારી વાદળ બને છે.
હો નજર ને કહી દો કે..

મશહૂર છે મહોબ્બત તમારી ને, આપ પણ મશહૂર છો;
અફસોસ કેવળ એટલો કે, છો તમે પણ દૂર છો.

જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બત નો ક્રમ છે,
પાસે છે સાકી ને આગે સનમ છે.
ઝૂરી ઝૂરી વેરાયા આંખો નાં આંસુ,
ગૂંથાઈ પગની પાયલ બને છે.
હો નજર ને કહી દો..

9 replies on “નજરને કહી દો કે નીરખે ને એવૂં …”

 1. Balkrishna Vyas says:

  This is sung by Mukesh. Why I cann’t see the song on the screen. This is really beautiful song. Do add the name of the singer.

 2. suresh says:

  when listening will start? pl let me know. thanks.

 3. Balkrishna K. Vyas says:

  પુરુ ગાયન કેમ નથી વાગતુ?

 4. jignesh says:

  મુકેશ ને અને અવિનાશ ને અમારા સલામ્

 5. fakt mahiti jevu lageshe, pooru git sabhalvani asha hati.
  chhata pan prayatna saro chhe.dhanyvad

 6. manjari says:

  બહુ સરસ ગીત ચ્હે પન પ૨ઉ વાગતુ નથિ?

 7. Mehmood says:

  મશહૂર છે મહોબ્બત તમારી ને, આપ પણ મશહૂર છો;
  અફસોસ કેવળ એટલો કે, છો તમે પણ દૂર છો…………………જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બત નો ક્રમ છે.

 8. dipti says:

  જોવું ને ખોવું એ મહોબ્બત નો ક્રમ છે,…….

  સ-રસ ગીત.

  મુકેશ ને અને અવિનાશ ને મારા સલામ્!

 9. dinesh gogari says:

  ગિત જેમ લખેલ ચે તેમ ગવાય તો વડારે ગમે!આ અધુરુ લાગે ચ્હે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *