સૃષ્ટિ છે એક કોયડો – રમેશ પારેખ

સૃષ્ટિ છે એક કોયડો ને અણઉકેલ છે
જાણ્યું તો જાણ્યું એ કે તે દુર્ભેદ્ય જેલ છે.

છે પગ તળે પથ્થર તરફ લઇ જાતા માર્ગ, ને
લોકો ખુદાના નકશા લઇ નીકળેલ છે.

ઉઘરાવી ઝેર, વ્હેંચે છે ખૈરાતમાં અમી
– એવું અમે તો સંત વિષે સાંભળેલ છે.

ચહેરો વીંછળતી જેના વડે મારી જિંદગી
એ જળને મૂળસોતાં સૂરજ પી ગયેલ છે.

જે કહેતું’તું – કરીશ તારા જીવમાં મુકામ
એ પંખી એનો વાયદો ભૂલી ગયેલ છે.

પહોંચ્યા છે તરસ્યા પ્રાણ સરોવર સુધી, રમેશ
કોને કહું કે એ બધું જળ ચીતરેલ છે !

( કવિ પરિચય )

2 replies on “સૃષ્ટિ છે એક કોયડો – રમેશ પારેખ”

  1. સૃષ્ટિ નો કોયડો કોણ જાણે ?

    સુંદર ચિત્ર સાથે ર.પા. ની સુંદર કૃતિ.
    આભાર.

  2. brinda says:

    dhanya bhagya is really good we belive in lord krishna and i collect 2000 photo of lord krishna i am 10yrs study in 5th so if you have more photo of lord krishna pl send me on my mail add thankyou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *