ઝાઝાં હાથ રળિયામણા (The cup song) -શ્યામલ મુનશી

સંગીતઃ શ્યામલ સૌમિલ
સ્વરાંકનઃ શ્યામલ મુનશી
કવિ: શ્યામલ મુનશી

.

એક થી બે ભલા, બાર ભલા ચારથી
સાથ ને સંગાથથી, સંપ ને સહકારથી
ઓછા અશક્ત પણ ,બનતા બળિયા ઘણા
ઝાઝા હાથ રળિયામણા ..

આપણો જ્યાં હાથ હોય, પ્રચંડ જ્યાં ઝંઝાવાત હોય,
સંગની શક્તિ જ ત્યાં, સંગની તાકાત હોય,
વિરાટની પણ જંગમાં હંફાવતા રળિયામણા..
ઝાઝા હાથ રળિયામણા ..
– શ્યામલ મુનશી

2 replies on “ઝાઝાં હાથ રળિયામણા (The cup song) -શ્યામલ મુનશી”

  1. Chitralekha Majmudar says:

    Sweet song,well sung,well meant , good chorus. Very pleasing to eyes and ears.Congratulations.

  2. રાયશીભાઈ ગડા મુબઈ says:

    સત્ય વાત ની સુંદર રચના
    રાયશીભાઈ ગડા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *