માનવીના હૈયાને નંદવામાં વાર શી – ઉમાશંકર જોશી

૨૧ જુલાઇ, વ્હાલા કવિ-સંગીતકાર શ્રી અવિનાશ વ્યાસનો અને કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોષીનો જન્મદિવસ..!

સ્વર – નિરુપમા શેઠ
સંગીત – અજીત શેઠ

માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી
માનવીના હૈયાને

અધ બોલ્યા બોલડે
થોડે અબોલડે

પોચા શા હૈયાને પીંજવામાં વાર શી
માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી
માનવીના હૈયાને

સ્મિતની જ્યાં વીજળી
જરી શી ફરી વળી

એના એ હૈયાને રંજવામાં વાર શી
એવા તે હૈયાને નંદવામાં વાર શી

માનવીનાં હૈયાને નંદવામાં વાર શી
માનવીના હૈયાને

– ઉમાશંકર જોશી

3 replies on “માનવીના હૈયાને નંદવામાં વાર શી – ઉમાશંકર જોશી”

  1. M.D.Gandhi, U.S.A. says:

    બહુ સુંદર કાવ્ય છે.

  2. Hiranya says:

    વચન થી દરિદ્ર શું કામ? વેદના ની પણ કેવી સુદર અભીવ્યક્તી!

  3. Uma says:

    AA kavya ane tena shabdo temaj swarankan khub saras chhe.Nirupamabene bahu saras gayu chhe.thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *