મોર ટહુકે.. – પ્રજારામ રાવળ

આ આવી ભીની જ હવા લહરી,
ઓ ધૂળ તણી ઘૂમરે ડમરી,
બદલાઈ ગઈ જ હવા સઘળી,
આ ચિહ્ન પ્રગટ સૌ વર્ષાનાં !
ઘન ગગડે દૂર ગગન મહીં,
ને મોર ટહુકે આશાના !

હે આવ સઘન ઘનશામળિયા,
હો આવ મીઠા મન-મેહુલિયા,
તું આવ ધરાના નાવલિયા,
બહુ દિન વીત્યા છ નિરાશાના!
ઘન ગગડે દૂર ગગન મહીં,
ને મોર ટહુકે આશાના !

રે, ભાંભરતી ગાયો તરસે,
કૂવાનાં જળ તળને સ્પરશે,
નહીં પ્રાણ ટકે, જો ના વરસે,
અવલંબન એક જ તરસ્યાનાં !
ઘન ગગડે દૂર ગગન મહીં,
ને મોર ટહુકે આશાના !

હે આવ, ભરી સઘળુંય ગગન,
લઈ સ્નિગ્ધ ગંભીર મીઠાં ગર્જન,
ને તુજ કેવલ અમીનાં વર્ષણ,
અયિ પંડિત મૌનની ભાષાના !
ઘન ગગડે દૂર ગગન મહીં,
ને મોર ટહુકે આશાના !

– પ્રજારામ રાવળ

3 replies on “મોર ટહુકે.. – પ્રજારામ રાવળ”

 1. Maheshchandra Naik says:

  સરસ રચના માટે કવિશ્રીને અભિનદન અને આપનો આભાર…………..

 2. Kalpana says:

  મોટેથી વાંચાની મઝા આવે એવા લયમા લખાયેલી સુન્દર કવિતા.
  આભાર.

 3. Ravindra Sankalia. says:

  ઘન ગગડે દુર ગગન મહી ને મોર ટહુકે આશાના! આ નવા વરસમા આપણા સહુના દિલમા આશાના મોર ટહુકે એજ પ્રર્થના.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *