હું જેમ જેમ તારો દીવાનો થતો ગયો – રાહી ઓધારિયા

સ્વર – સ્વરાંકન : ભદ્રાયુ ધોળકિયા

હું જેમ જેમ તારો દીવાનો થતો ગયો-
બસ એમ એમ મારો જમાનો થતો ગયો.

એનો થતો ગયો અને આનો થતો ગયો,
કોને ખબર હું કેમ બધાનો થતો ગયો !

આપી છે તારી પ્રીતે નજરને વિશાળતા,
તારો થયા પછી હું ઘણાનો થતો ગયો.

વ્યક્તિત્વ ઓગળી ગયું તારા વિચારમાં,
મોટા થવાની સાથ હું નાનો થતો ગયો.

કેવી અસર થઈ છે મને તારા સંગની-
જાણે કે હું જ મારા વિનાનો થતો ગયો !

-રાહી ઓધારિયા

14 replies on “હું જેમ જેમ તારો દીવાનો થતો ગયો – રાહી ઓધારિયા”

 1. ઉત્પ્રેક્ષા અલઁકાર સાથે અઁત લાવતુ ઁ
  જાણે કે હુઁ જ મારા વિનાનો થતો ગયો
  ગેીત મનગમતુઁ છે.આભાર બહેન્-ભાઇ !

 2. Hardik Dosani says:

  ખરે ખર હુ તરો થતો ગયો,.,.,.

 3. Hardik Dosani says:

  જેમ જેમ સંભાળતો ગયો તેમ તેમ દિવાનો થતો ગયો,.,.,
  ખુબ સરસ્

 4. kichu ayengar says:

  આપી છે તારી પ્રિતે નજરને વિશાળતા
  તારો થયા પછી હુ ઘણાનો થતો ગયો
  ખુબ જ સરસ……

 5. bhanu chhaya says:

  અહમ ઓગ્લિ ગયુ અદ્વૈત સધાયુ . તત્વગ્નાન નિ કવિતા

 6. bhanu chhaya says:

  અહમ ઓગ્લિ ગયુ અદ્વૈત્ય સધાયુ . તત્વગ્નાન થિ ભર્પુ ર

 7. Shah says:

  આપી છે તારી પ્રીતે નજરને વિશાળતા,
  ..
  વ્યક્તિત્વ ઓગળી ગયું તારા વિચારમાં,

  કેવી અસર થઈ છે મને તારા સંગની-
  જાણે કે હું જ મારા વિનાનો થતો ગયો

  વાહ! ભાઈ વાહ!

 8. Hasit Hemani says:

  જેમ જેમ વાંચતો ગયો તેમ તેમ ગોથા ખાતો ગયો.

 9. RITA SHAH says:

  વાહ બહુ સુંદર ગીત છે.
  જેમ બધાને મળતો ગયો તેમ નાનો થતો ગયો.
  વાહ બહુજ સરસ.

 10. Mehmood says:

  કેવી અસર થઈ છે મને તારા સંગની-
  જાણે કે હું જ મારા વિનાનો થતો ગયો !

  બસ તારી સંગ રહેવાનું અને તારી સંગ જીવવાનું,
  પ્રેમ કેરો પ્યાલો લઇ ને અમૃત રસ પીવાનું,
  સાંજ હોય કે હોય સવાર બસ એક જ નામ રહેવાનું,
  દિલના એ હિંડોળા માં બસ તારું જ નામ રહેવાનું

 11. lalu says:

  વાહ બહુ સુંદર ગીત છે.

 12. dipti says:

  આપી છે તારી પ્રીતે નજરને વિશાળતા,
  તારો થયા પછી હું ઘણાનો થતો ગયો.

  વ્યક્તિત્વ ઓગળી ગયું તારા વિચારમાં,
  બસ એવી અસર થઈ છે મને તારા પ્રેમની…

 13. nandu ahir says:

  લાગે જાણૅ અસ્તિત્વ ઓગડી ગયુ.

 14. સ્વામી નૂર અનલહક says:

  ઓશો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *