એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી…

સ્વર : શીલા શેઠીયા

2008-10-3-12-36-19-36f0436cedd647d5b82d68a4acc57660-280ce9ce8b1b4ef8a111070deda5f4d2-2
(એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી… ફોટો : વેબ પરથી)

એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી,
મારી અંબેમાંના ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.

માએ પહેલે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માની પાની સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.

માએ બીજે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માનાં ઘૂંટણ સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ ત્રીજે પગથીયે પગ મૂક્યો
માનાં ઢીંચણ સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ ચોથે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માના સાથળ સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ પાંચમે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માની કેડ સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ છઠ્ઠે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માની છાતી સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ સાતમે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માનાં ગળાં સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ આઠમે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માનાં કપાળ સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

માએ નવમે પગથીયે પગ મૂક્યો,
માનાં માથાં સમાણાં નીર મોરી માત;
વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી.
એક વણઝારી…

(આભાર – ઊર્મિસાગર.કોમ)

9 replies on “એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી’તી…”

 1. mushambhu says:

  very nice garbo. Can someone please share the meanning or the story behind this garbo? Thank you.

 2. rajendra shah says:

  very nice garba.Thank you

 3. Maheshchandra Naik says:

  વરસો પહેલા વડોદરા અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે નવરાત્રીમા અચુક સાભળવા મળતો ગરબો ફરીથી આજે સંભળવા મળ્યો , આનંદ થયો, આપનો ખુબ આભાર…..

 4. Hazan says:

  Delightful..

 5. ilesh shah says:

  ખોૂબ ગમ્યુ

 6. vineshchandra says:

  ખરે ખર આ જદો કહિસક ,કે , ગિતો નો જજ દુ , આ ગરબા ભુલત નથિ , અન બસ ,આજ , ગમ્તુ રહ્

 7. HARISH says:

  અતિ સુન્દર્.. ધ્ન્ય્વાદ્…

 8. RAJESH VYAS says:

  જયશ્રી
  શીલા શેઠિયા હોય પછી કયી, કહેવાનું હોય ખરું? અને વળી આતો પ્રાચીન પ્રખ્યાત ગરબો !!
  રાજેશ વ્યાસ
  ચેન્નાઈ

 9. Nimeshkumar Trivedi says:

  i remember this Garbo because when i was studied in my village; then this garbo definitely sung by the group of lediz and lot of masti and garba taken place.

  I like this very much.
  Nimeshkumar Trivedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *