Category Archives: ઐશ્વર્યા હીરાની

ઐશ્વર્યા હીરાની શ્રેણીમાંના બધા પોસ્ટ (કક્કાવાર). સંપૂર્ણ પોસ્ટ માટે ક્લીક કરો.

ઇટ્ટા કિટ્ટા -સુરેશ દલાલ
ઇટ્ટા કિટ્ટા... - સુરેશ દલાલ
શિશુસ્તાન - રૂપાંગ ખાનસાહેબઇટ્ટા કિટ્ટા -સુરેશ દલાલ

સ્વર:ઐશ્વર્યા હિરાની, સુપલ તલાટી
સ્વરકાર:મોનલ

.

કનુઃ ઈલા! તારી કિટ્ટા!
ઈલા: કનુ! તારી કિટ્ટા!
કનુઃ ઈલા! તારી કિટ્ટા!
ઈલા:મારી પાસે મીઠી મીઠી શેરડી ને શીંગો,
લે હવે તું લેતો જા હું આપું તને ડિંગો.
કનુઃમારી પાસે ખાટી મીઠી આંબલી ને બોર,
એકે નહીં આપું તને છોને કરે શોર.
ઈલા:જાણે હું તો આંબલી ને બોરનો તું ઠળિયો,
ભોગ લાગ્યા ભાયગના કે ભાઈ આવો મળિયો.
કનુ:બોલી બોલી વળી જાય જીભનાં છો કુચ્ચા,
હવે કદી કરું નહીં તારી સાથે બુચ્ચા.
ઈલા:જા જા હવે લુચ્ચા!
ઈટ્ટા ને કિટ્ટાની વાત અલ્યા છોડ:
ભાઈ બહેન કેરી ક્યાંય જોઈ એવી જોડ.
-સુરેશ દલાલ

શિશુસ્તાન – રૂપાંગ ખાનસાહેબ

૨૧ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૯ ના દિવસે – મધુસુદન પારેખ લિખિત નાટક ‘શિશુસ્તાન’ લગભગ ૩૦ વર્ષ પછી, નવા રૂપરંગ સાથે સુરતના ગાંધીસ્મૃતિભવન ખાતે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સાંભળીએ એ બાળનાટકનું શિર્ષકગીત… એ નાટક વિષેનો ગુજરાતમિત્રમાં છપાયેલ લેખ આપ અહીં ક્લિક કરીને વાંચી શકો છો.

સ્વર – સંગીત – શબ્દો : રૂપાંગ ખાનસાહેબ
કોરસ : ધ્વનિ, ઐશ્વર્યા, સુપલ, વ્રતિની
સંગીત વ્યવસ્થા : મેહુલ સુરતી

.

ચાલો ચાલો ને તમને બતાવીયે
ચાલો ચલો ને રંગ જમાવીએ
શિશુસ્તાનના નગરોની તમને સહેલ કરાવીએ,

ભૂલકાઓનો દેશ અનેરો નહિ કોઇ રહેતા બીજા
જયારે માગો ફ્રીમા મળતા આઈસક્રીમ ને પિત્ઝા

પાસપોર્ટ છે કોમીક્બૂક્સ ને ચોક્લેટની કરન્સી,
મમ્મી પપ્પા ને પણ અવવા લેવા પડતા વીઝા,

ચાલો ચાલો ને તમને બતાવીયે
ચાલો ચલો ને રંગ જમાવીએ
શિશુસ્તાનના નગરોની તમને સહેલ કરાવીએ,

આંગળી ઝાલી સૂરજ્દાદા સ્કૂલે મૂક્વા આવે,
ચાદામામા જાતે આવી હાલ્રરડા સભળાવે,
સપનામા જ્યા બાળપણ ને ભણતર ના બિવડાવે,
શૈશવની મસ્તીનો અંત સમય પહેલા ના આવે,

ચાલો ચાલો ને તમને બતાવીયે
ચાલો ચલો ને રંગ જમાવીએ
શિશુસ્તાનના નગરોની તમને સહેલ કરાવીએ,

શિશુસ્તાન… શિશુસ્તાન… દેશ અમારો શિશુસ્તાન..!!
શિશુસ્તાન… શિશુસ્તાન… દેશ અમારો શિશુસ્તાન..!!

ઇટ્ટા કિટ્ટા… – સુરેશ દલાલ

તમે અમદાવાદ રહેતા હો કે આમ્સ્ટરડેમ, અથવા તો લંડન કે લોસ એંજેલેસ હો, બાળક અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણતુ હોય એ ખુબ જ સામાન્ય છે. અને જ્યારે એ બચ્ચાઓ ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ કરતા હોય, ત્યારે સહેજે ગુજરાતી માધ્યમમાં ભણેલા મા-બાપને કે દાદા-દાદીને પોતે ગાતા હશે એ ગુજરાતી બાળગીતો પણ યાદ આવતા હશે.

જો તમને ય ઇચ્છા હોય કે ઘરના બાળકો અંગ્રેજી અને હિન્દી (ફિલ્મના) ગીતોની સાથે ગુજરાતીમાં ગીતો ગાતા અને સાંભળતા થાય, તો સુરતના ‘હોબી સેંટર’ (the play group nursery)નું નજરાણું ‘હસતા રમતા’ – બાળગીતોની સીડી અચુક સાંભળજો… અને બાળકોને સંભળાવજો. (એક ખાનગી વાત કહું? બાળકોની સાથે સાથે કોઇ પણ ઉંમરની વ્યકિતને સાંભળવા ગમે, એવા છે આ બાળગીતો 🙂 )

( ‘હસતા રમતા’ ના બીજા થોડા ગીતો અહીં સાંભળો )

સ્વર : ઐશ્વર્યા હીરાની, સુપલ તલાટી
Composer : મોનલ શાહ
Music Arranger & Recording : મેહુલ સુરતી

.

કિટ્ટા કિટ્ટા…. કિટ્ટા…
કિટ્ટા કિટ્ટા…. કિટ્ટા…

કનુ :
ઇલા તારી કિટ્ટા…

ઇલા:
કનુ તારી કિટ્ટા…

ઇલા:
મારી પાસે મીઠી મીઠી શેરડી ને સિંગો
લે હવે તું લેતો જા હું આપું તને ડીંગો

કનુ :
મારી પાસે ખાટી મીઠી આંબલી ને બોર
એકે નહીં આપુ તને છો ને કરે શોર

ઇલા:
જાણે હું તો આંબલી ને બોર નો તુ ઠળીયો
ભોગ લાગ્યા ભાગ્યના કે ભાઇ આવો મળીયો

કનુ :
બોલી બોલી વળી જાય જીભના છો કુચ્ચા
હવે કદી કરું નહી તારી સાથે બુચ્ચા

ઇલા:
જા જા હવે લુચ્ચા….

ઇટ્ટા અને કિટ્ટાની વાત અલ્યા છોડ
ભાઇ બહેન કેરી ક્યાં જોઇ એવી જોડ