મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો…

સ્વર : હેમા દેસાઇ

.

મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો,
મા ! તારો સોના રૂપાનો બાજોઠિયો.
શંખલપૂરની શેરીઓ રે માં અંબામાને કાજ જો
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

પહેલી તે પોળમાં પેસતાં રે માં કુંભારાના હાટ જો,
કુંભારો લાવે રૂડો ગરબો રે, માં અંબામાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

બીજી તે પોળમાં પેસતા રે માં દરજીડાના હાટ જો,
દરજીડો લાવે રૂડી ચૂંદડી રે, માં અંબામાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

ત્રીજી તે પોળમાં પેસતાં રે, માં સુથારાના હાટ જો,
સુથારો લાવે રૂડો બાજોઠ રે, માં અંબિકાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

ચોથી તે પોળમાં પેસતા રે, માં મોચીડાના હાટ જો,
મોચીડો લાવે રૂડી મોજડીયું, માં અંબિકાને કાજ જો,
અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલ…

મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો,
મા ! તારો સોના રૂપાનો બાજોઠિયો.

11 replies on “મેડીએ મેલ્યો સોનાનો બાજોઠિયો…”

 1. મયુર ચોકસી says:

  ખુબ જ સુંદર ગરબો.જુના લોક્પ્રીય ગરબા મુક્વા બદલ આપનો ખુબ આભાર ..

  મયુર ચોકસી….

 2. Kamlesh says:

  વાહ……
  અંબિકા તારા તે ચોકમાં ઉડે અબીલ ગુલાલં
  અંબાજી…ચાચર ચૉક….પરદેશ મા યાદ કરાવી દીધો……..

 3. PRAFUL DESAI. says:

  WHAT A SWEET GARBO APPRECIATING AND RECOGNISING OUR DAY TO DAY SUPPORT SERVICE INDUSTRIES.THANK YOU SO MUCH

 4. Maheshchandra Naik says:

  સરસ ગરબો, સરસ સ્વર અને નવરાત્રીનુ વિશેષ પર્વ
  અભિનદન…………..

 5. Rajni Raval says:

  No words,
  best,
  bestest
  and
  BESTEST BEST GARBO, Proves
  OLD IS GOLD.

 6. ગુણવંત ચૌહાણ says:

  મઝાનો ગરબો

 7. Rashmi says:

  Sweet voice & beautiful wording. I cannot stop listening this one GARBO since last 2 hours.

 8. વાહ મારિ ભગ્વતિ મા

 9. Ramesh Patel says:

  નવરાત્રી મા જામે તેવા ગરબા

 10. Vishal says:

  ખૂબ સરસ ગરબો, આ ગરબાને ડાઉનલોડ કરવા માટે શુ કરવુ ?

 11. Jigar Savla says:

  જાણૅ શાબ્ત નદિ વહિ જતિ હોય તેવો ગર્બોૂ છ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *