ગઝલ – અશરફ ડબાવાલા

ઉઘાડી આંખને તારું જ તું કામણ તપાસી લે,
ઋતુઓ છોડ, તારી જાતમાં ફાગણ તપાસી લે.

ભલે ત્યાં બુધ્ધ થાવાનો મરણથી જ્ઞાન પામીને;
અહીં ઘટના વિચારી લે અને કારણ તપાસી લે.

ભરી લે જિંદગીથી મન, પછી મૃત્યુ વિષે જોશું;
પહેલાં ઝેર તું પી લે પછી મારણ તપાસી લે.

તરસને બંધ બેસે એમ જળ તું શોધતો હો તો;
તને ટીંપુ નહીં મળશે, બધા શ્રાવણ તપાસી લે.

ભલે તું શોધવા એને ભમી લે જગત આખામાં;
બધેથી તું જ મળવાનો ભલે કણકણ તપાસી લે.

– અશરફ ડબાવાલા

5 replies on “ગઝલ – અશરફ ડબાવાલા”

  1. sanju vala says:

    સારી ગઝલ આ કવિની ગઝલોની જુદી તસીર.

  2. sarjita says:

    પ્રેમ ગોરિ તરો કેમ કૈમ કરિ ભુલય્

  3. Bahu sari gazal chhe aa

  4. બહુજ ગહન અર્થ ધરાવે તેવિ ગઝલ્…હાર્દિક અભિનન્દન આપ્વા યોગ્ય રચના.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *