સાંજ….

સ્વર : ભાસ્કર શુક્લા

.

એક તું નથી અહીં તો સાવ ખાલી ખાલી સાંજ,
જીવન સળગતી પ્યાસ ને તુટેલ પ્યાલી સાંજ.

એક એક શ્વાસ તરબતર છે તારી યાદ થી,
જાહોજલાલી આપની ઉજવે સવાલી સાંજ.

કઇ કઇ રીતે દિલ ને દિલાસા દઉ છું, શું કહું?
ખુશ્બુનો તારી પત્ર લઇ આવે ટપાલી સાંજ.

છલછલતી આંખ તાકી તાકી તારી રાહને,
ચૂપચાપ એ ઘુંટાતી હો મહેંદીની લાલી સાંજ.

Love it? Share it?

4 replies on “સાંજ….”

 1. manvant says:

  સૂર,શબ્દ,સંગીત,સ્વરકાર સુંદર છે !

 2. Zankhana says:

  એક એક શ્વાસ તરબતર છે તારી યાદ થી,
  એક તું નથી અહીં તો જીવન સળગતી પ્યાસ…

 3. Asha says:

  …કઇ કઇ રીતે દિલ ને દિલાસા દઉ છું, શું કહું?
  ખુશ્બુનો તારી પત્ર લઇ આવે ટપાલી સાંજ.

  છલછલતી આંખ તાકી તાકી તારી રાહને,
  ચૂપચાપ એ ઘુંટાતી હો મહેંદીની લાલી સાંજ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *