6 thoughts on “લ્યો, કાગળ આપું કોરો….

 1. વિવેક

  સોળ વરસનો ટહુકો કોરા કાગળ પર જેમ લથબથ દોરાય,

  એમ આ બ્લોગ જગતમાં ઈચ્છું છું આપના રંગો રેલાય…

  Reply
 2. Jayshree

  SV અને વિવેકભાઇ,

  તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. I wish I can make some difference, somewhere.. with my efforts and support from all of you.

  Reply
 3. manvant

  કોયલનો ટહૂકો અને મોરપિંછ ભારતીય જગતથી
  ક્યાં અજાણ્યાં છે ? બન્ને સુખદ છે ને ?બ્લોગ સર્જક
  ધન્યવાદને પાત્ર છે !વધુની આશા રાખીએ ?દિને
  દિને યન્નવતામુપૈતિ તદેવ રૂપં રમણીયતાયા: !

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>