ચાલી નીકળો – છાયા ત્રિવેદી

(કિનારા તોડીને દરિયા ઊમટે …. Fort Bragg, CA – Nov 29, 2008)

* * * * *

તપતો સૂરજ ખિસ્સે રાખી, ચાલી નીકળો,
ખુદનો છાયો ખુદ ઉપાડી, ચાલી નીકળો.

કિનારા તોડીને દરિયા ઊમટે સઘળા,
મુઠ્ઠીમાં પૂનમને દાબી, ચાલી નીકળો.

લ્હેરાતાં ઊગશે ખેતર ત્યાં ઇન્દ્રધનુનાં,
સૂકી ભોંમાં, સપનાં વાવી, ચાલી નીકળો.

પવન બનીને મોસમ પોતે પછી શોધશે,
ટહુકાઓ કંઠે છુપાવી, ચાલી નીકળો.

પોતીકાં આકાશને અઢળક વીધ્યેં રાખો,
વરસાદી યાદોને ચાખી, ચાલી નીકળો.

– છાયા ત્રિવેદી

One reply

  1. કિનારા તોડીને દરિયા ઊમટે સઘળા,
    મુઠ્ઠીમાં પૂનમને દાબી, ચાલી નીકળો.

    -અર્થસભર શેર…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *