હવે તો ફૂલ દઈને મળીએ – જયશ્રી વિનુ મરચંટ

વાંચી ને – સાંભળીને હવળાફૂલ થઇ જવાઇ એવું મઝાનું ગીત… કવિ એ મોકલ્યુ કે તરત જ જવાબમાં ફોન કરી ને ટહુકો માટે માંગી લીધુ..!! અને સાથે બોનસમાં એમના પોતાના અવાજમાં એનું પઠનગાન..!!! ગમ્યું ને?

કવિના અવાજમાં કાવ્ય પઠન :

એકમેકને ચાલ
હવે તો ફૂલ દઈને મળીએ
એકમેકને સાવ
હળવાફુલ થઈને મળીએ
– એકમેકને ચાલ….

કોણે જાણ્યો રાત
પછીનો તોર અહીં ઉષાનો?
આજે રાતે ભર વરસાદે
ચાલને સંગે પલળીએ
– એકમેકને ચાલ…..

તારા સાથે ગુલમ્હોરો
પછી આંખો દેશે મીંચી
ચાંદની પીતાંપીતાં સૂઈએ
સેજ ઢાળીને ફળિયે
– એકમેકને ચાલ…..

કાલ હઈશું તું કે હું
વિખૂટા કે સંગાથે?
ચિંતાના પરપોટા ફોડી
જઈએ સાગર તળિયે
– એકમેકને ચાલ…..

– જયશ્રી વિનુ મરચંટ

Love it? Share it?
error

4 replies on “હવે તો ફૂલ દઈને મળીએ – જયશ્રી વિનુ મરચંટ”

 1. સઘળી ચિંતા કોરે મુકી
  ચાલ દિલ ખોલીને મળીએ …

  તું તું મૈં મૈં ભુલીને
  એકમેકના થઈએ

  એકમેકને ચાલ
  હવે તો ફૂલ દઈને મળીએ

 2. P. K. Davda says:

  “કાલ કોણે જોઈ છે?” અને “આજ આજ ભાઈ અત્યારે” જેવી જાણીતિ યુક્તિઓને જ્યારે અનુભવી કવિનો ઋજુ સ્પર્શ મળે ત્યારે આવું ગીત સર્જાય.

 3. Varsha says:

  Loved it!!! Especially in your voice!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *