પ્રીત પુરાણી ! – રતિલાલ છાયા

 

આ તો ! બરસત ! પ્રીત પુરાણી !
હળુહળુ કરતી બરસત જાણે પ્રભુની મધુમય વાણી !
– આ તો ! બરસત ! પ્રીત પુરાણી !

સૃષ્ટિ તણા જે આદિ સર્જને હ્રદય હ્રદય ઊભરાણી;
સૂર્ય, ચન્દ્ર ને અવનિ, અંબરે છલક છલક છલકાણી;
પલ્લવી-પુંજે પદ્યકોષમાં એની લખી કહાણી !

– આ તો ! બરસત ! પ્રીત પુરાણી !
હળુહળુ કરતી બરસત જાણે પ્રભુની મધુમય વાણી !

ઝરમર ! ઝરમર ! મેઘ ઝરે ને સૃષ્ટિ હસે મતવાલી;
અંગ અંગ શૃંગાર સજે, ત્યાં જાગે પ્રીત રસાળી !
એક વાર જાગી હૈયે પછી, ના રહેતી એ ! છાની !

– આ તો ! બરસત ! પ્રીત પુરાણી !
હળુહળુ કરતી બરસત જાણે પ્રભુની મધુમય વાણી !

નાગર નરસૈંયે ભરી પીધી એની મત્ત પિયાલી !
મીરાંને ઉર-કમલે બેઠી ગીત બની મસ્તાની !
શબ્દ-અર્થનાં તીર્થ રચન્તી એની આરતવાણી !

– આ તો ! બરસત ! પ્રીત પુરાણી !
હળુહળુ કરતી બરસત જાણે પ્રભુની મધુમય વાણી !

2 replies on “પ્રીત પુરાણી ! – રતિલાલ છાયા”

 1. pragnaju says:

  ભાવ પ્રધાન ભક્તીગીત
  ઝરમર ! ઝરમર ! મેઘ ઝરે ને સૃષ્ટિ હસે મતવાલી;
  અંગ અંગ શૃંગાર સજે, ત્યાં જાગે પ્રીત રસાળી !
  એક વાર જાગી હૈયે પછી, ના રહેતી એ ! છાની !
  – આ તો ! બરસત ! પ્રીત પુરાણી !
  હળુહળુ કરતી બરસત જાણે પ્રભુની મધુમય વાણી !
  ખૂબ સુંદર

 2. ભીતર લગ ભીંજવે એવું આ વર્ષાગીત ખૂબ ગમ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *