કોઇ ટહુકે છે ખૂબ આઘેથી – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’


ખૂબ તરસ્યો છું ધોધમાર વરસ,
તોડ બંધન બધાં ધરાર વરસ.

કોઇ એકાદ જણ તો ભીંજાશે,
છે વરસવું ભલે અસાર, વરસ.

મન અમારું ય સાવ માટીનું,
બસ અમસ્તું ય એક વાર વરસ.

યાદ પેઠે ફરી ફરીને તું;
આવ આવીને અનરાધાર વરસ.

આજ પણ કોઇ ભલે ના આવે,
આજ અંદર નહીં બહાર વરસ.

કોઇ ટહુકે છે ખૂબ આઘેથી,
ચાલ મિસ્કીન મૂશળધાર વરસ.

4 replies on “કોઇ ટહુકે છે ખૂબ આઘેથી – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’”

 1. સુંદર ગઝલ…

  મન અમારું ય સાવ માટીનું,
  બસ અમસ્તું ય એક વાર વરસ.

  આજ પણ કોઇ ભલે ના આવે,
  આજ અંદર નહીં બહાર વરસ.

  – આ બે શેર ગમી ગયા…

 2. Harish says:

  Yes Mr. Tailor, I too liked these two.
  Mr. Tailor from Surat?

  If yes, Would like to read something flowing from your heart through pen on paper 🙂

 3. Mehmood says:

  આ વરસે અનરાધાર તોય
  પંડ કોરાં-ધાકોર સાનમાં સમજો રે મનવાજી… …

 4. dipti says:

  યાદ પેઠે ફરી ફરીને તું;
  આવ આવીને અનરાધાર વરસ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *