આંગણ લીપ્યાં તોરણ બાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને….

સ્વર – રેખા ઠાકર અને સાથીઓ
સંગીત – રેખા-સુધીર ઠાકર

આંગણ લીપ્યાં તોરણ બાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને
ઘરઘર મીઠા ભોજન રાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને

મતવાલી સૈયર સૌ નાચે, ગાયે ગુણ માં અંબાના,
મનમાં ભેદ હતા તે સાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને

બારે મંદિર પાવન થાવા, લોક કરે આવનજાવન
ફૂલો સૂંધ્યા ને ફળ કાપ્યા, ગરબે રમવા આવો ને

દોલત છાંડી, ઘર મેં છાંડ્યું, છાંડ્યા મેં સૌ લોકો ને
સૌ સંબંધ મેં તોડી નાખ્યા, ગરબે રમવા આવો ને

આંગણ લીપ્યાં તોરણ બાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને
ઘરઘર મીઠા ભોજન રાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને

9 replies on “આંગણ લીપ્યાં તોરણ બાંધ્યા, ગરબે રમવા આવો ને….”

 1. ANANT PARMAR says:

  કર્ણપ્રિય….
  માણ્યો સુન્દર ગરબો..અભિનન્દન.
  અનન્ત.

 2. manubhai1981 says:

  ગેીત સરસ છે. આભાર બહેના !

 3. RITA SHAH says:

  ગુમતો ગુમતો જાય, આજ માનો ગરબો ગુમતો જાય.

 4. M.D.Gandhi, U.S.A. says:

  સરસ ગરબો.

 5. PRABHUPADA, LONDON says:

  IT’S LIKE CHANTING…..Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare…..

 6. harkishor patel says:

  meethu meethu geet

 7. AMIT SHAH says:

  ખુબ જ સરસ ગર્ બોૂ ચ્હે,

 8. SANDEEP says:

  ખુબ સરસ ગરબો
  It is very Fast and exiting Garbo
  We are enjoy

 9. me aa garbo paheli var sambhadyo.khub gamyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *