ચાર લીટીનો કાગળ થઈને – ધ્રુવ ભટ્ટ

લો…..
ચાર લીટીનો કાગળ થઈને અમે આપને મળવા આવ્યા
હરૂભરૂનો ખયાલ લઈને અક્ષરમાં ઓગળતા આવ્યા.

આમ જુઓ તો લખવા જેવું કામ નથી કંઈ અને છતાં છે
જુદાં ગણો તો આપણ બેનાં નામ નથી કંઈ અને છતાં છે
નામ-કામ-કારણનો સઘળો ભાર તજીને હળવા આવ્યા
ચાર લીટીનો કાગળ થઈને અમે આપને મળવા આવ્યા

લખવામાં તો કાં, કેમ છો બેઠા છો ને ? પૂછવા જેવું
નથી લખ્યું તે તમે સમજજો આંખ ભરીને લૂછવા જેવું
ભર બપ્પોરે ટપાલ રસ્તે ઝરણું થઈ ખળખળવા આવ્યા
ચાર લીટીનો કાગળ થઈને અમે આપને મળવા આવ્યા.

11 replies on “ચાર લીટીનો કાગળ થઈને – ધ્રુવ ભટ્ટ”

 1. Mukesh Pandya says:

  લખવામાં તો કાં, કેમ છો બેઠા છો ને ? પૂછવા જેવું
  નથી લખ્યું તે તમે સમજજો આંખ ભરીને લૂછવા જેવું
  These lines are really excellent!!!

 2. ખુબજ સરસ,
  મન અને દીલ ને સ્પર્શી ગઈ.
  નથી લખ્યુ તે તમે સમજજો આંખ ભરી ને લુછવા જેવુ,
  વાળી વાત સરસ છે.

 3. kumar shah says:

  આમ જુઓ તો લખવા જેવું કામ નથી કંઈ અને છતાં છે
  જુદાં ગણો તો આપણ બેનાં નામ નથી કંઈ અને છતાં છે
  નામ-કામ-કારણનો સઘળો ભાર તજીને હળવા આવ્યા
  ચાર લીટીનો કાગળ થઈને અમે આપને મળવા આવ્યા

  અદ્ભુત રચના.

 4. suresh maniaar says:

  ધ્રવભાઈ નું આ ગીત એમના હસ્તાક્ષરમાં મને લખી, લગભગ આઠ વરસ પહેલા આપ્યું હતું.જયારે અમે પીડવળ માં તેમને મળી ને

  છૂટા પડતાં હતાં ત્યારે

  સુરેશ

 5. M.D.Gandhi, U.S.A, says:

  સરસ રચના છે.

 6. Anant Vyas says:

  ભરબપોરે….ટપાલ..રસ્તે..ખુબ જ સમ્વેદનાથી તરબતર્…

 7. dipti says:

  ખુબજ સરસ,
  મન અને દીલ ને સ્પર્શી જાય તેવી વાત…

  નથી લખ્યુ તે તમે સમજજો આંખ ભરી ને લુછવા જેવુ,
  જુદાં ગણો તો આપણ બેનાં નામ નથી કંઈ અને છતાં છે….

 8. dipti says:

  સરસ…

 9. mukesh says:

  ખુબજ સરસ

 10. Dhruv Bhatt says:

  I have vesited this site for the first or may be for the second time. It is a pleasent surprize for me to find you all loved the poem.

 11. Vijay Bhatt ( Los Angeles) says:

  સુન્દર!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *