અનોખી બારી – એસ. એસ. રાહી

ચૂપ રહેવાની રીત સારી છે
લોક છોને કહે નઠારી છે

ફૂલ તારું છે, રંગ તારા છે
મેં ફ-ક-ત ખુશ્બૂનેમઠારી છે

કાલ ઉપવન હતું સરસ અહીંયા
આજ અવશેષમાં આ ઝારી છે

કૈંક દાવા કરે છો મિલ્કતના
જિંદગી તો સદા તમારી છે

ત્યાંય બ્રહ્માંડ ‘રાહી’ દેખાશે
આ ગઝલ તો અનોખી બારી છે.

– એસ. એસ. રાહી

6 thoughts on “અનોખી બારી – એસ. એસ. રાહી

 1. Pancham Shukla

  સરસ ગઝલ. (ચૂપ રહેવાની રીત સારી છે પણ આટલી સરસ ગઝલ વાંચી નથી રહી શકાતું)

  આ સાથે ચૂપ રહેવા/બોલવાની બાબતે કવિ કમલ વોરાનું કાવ્ય ‘બજારમાં’ યાદ આવે છે.

  Reply
 2. rudraprasad bhatt

  આવું જ એક કાવ્ય યાદ આવે છે. ” બોલીએ ના કહીં આપણું ર્હદય ખોલીએ ના કહીં વેણને રહેવું ચુપ,નેણ ભરીને જોઇલે વીરા વ્હેણના પાણી ઝીલનારું તે સાગર છે વા કૂપ.
  કવિશ્રી ની ચુપ રહેવાની વાત યાદ રાખીએ તો ઘણા ઝગડાઓનો ઉકેલ આવે

  Reply
 3. Kanubhai Suchak

  સરસ ગઝલ. દરેક શેરનું ભાવ વિશ્વ અલગ અને મજાનું.

  Reply
 4. thakorbhai

  ચુપ રહેવાની રીત નઠારી છે નઠારી
  શબ્દો તારા છે ગઝ્લ તારી છે
  અમે તો ફકત આખોથી વચાણી છે
  જેણે એણે શબ્દોથી મઠારી છે તેને માટે
  ચુપ રહેવાની રીત નઠારી છે નઠારી
  આપ દાવા કરો છો ચુપ રહેવાના પરન્તુ
  બોલવાની વારી તો અમારી છે અમારી
  કે બોલો ગઝલ તમારી સારી છે સારી
  કઠોર બનીને પણ ઠાકોરભાઈ બોલે છે ચુપ રહેવાની રીત નઠારી છે નઠારી

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *