તો સાંભળું… – સુરેન ઠક્કર ‘મેહુલ’

farnm

એક તારો સ્વર મળે તો સાંભળું,
ક્યાંય પણ ઇશ્વર મળે તો સાંભળું.

કોસનો કલવર ને તારું ટહૂકવું,
આપણું ખેતર મળે તો સાંભળું.

પાતળી રેખા સમજની છે છતાં,
મર્મના અક્ષર મળે તો સાંભળું.

સાદ ગોરંભાય છે શમણા રૂપે,
પાછલી ઉમ્મર મળે તો સાંભળું.

એક વિતેલા સમયની વારતા
નાનું સરખું ઘર મળે તો સાંભળું.

3 thoughts on “તો સાંભળું… – સુરેન ઠક્કર ‘મેહુલ’

 1. Saarthak

  સુન્દર રચના. એક જગ્યા પર printing mistake લાગે છે. “કોસનો કલવર ” ? or “કોસનો કલરવ” ?
  I had once requested for “વિરાટ નો હિન્ડોળો” is it possible ?

  Reply
 2. વિવેક

  સુંદર માર્મિક ગઝલ…

  કોસનો કલરવ ને તારું ટહૂકવું,
  આપણું ખેતર મળે તો સાંભળું.
  -સરસ શે’ર…

  Reply
 3. grishma

  મેહુલ્ભૈ નિ રચનાના શબ્દો દિલ મા ઉતરિ ગયા.સુન્દેર શબ્દો નુ આલેખન .

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>