તારી સુવાસ – હરીન્દ્ર દવે

flower.jpg

( Photo by : Manoj Govindan )

તારી સુવાસ અંગ થકી ઓસરી નથી,
આશ્લેષથી તું જાણે કદીયે સરી નથી.

ફૂલોએ કેમ જાણી હશે આપણી કથા ?
મેં તો ચમનમાં વાત કોઇને કરી નથી.

આ રસ્તે આવવાની ઉતાવળ કરો નહીં,
આંખો મેં આખે રસ્તે હજી પાથરી નથી.

સમણું છે એ કહો છો, તો માની લઇશ હું,
મેં તો હજી બે પાંપણો ભેગી કરી નથી.

એને કશું ન કહેશો ભલા, એનો વાંક ક્યાં ?
એ લોકોએ કદીય મહોબ્બત કરી નથી.

6 replies on “તારી સુવાસ – હરીન્દ્ર દવે”

 1. s.vyas says:

  વાહ!ઃ
  ફૂલોએ કેમ જાણી હશે આપણી કથા?
  મેં તો ચમનમાં વાત કોઈને કરી નથી….
  … એને કશું ન કહેશો ભલા, એનો વાંક ક્યાં?
  એ લોકોએ ક્દીય મહોબ્બત કરી નથી

 2. સુંદર ગઝલ… યાર! આખી ગઝલ જ સરસ છે… ‘એ લોકોએ કદીય મહોબ્બત કરી નથી’વાળી વાત તો ખૂબ જ જંચી ગઈ…

 3. Umang Modi says:

  સમણું છે એ કહો છો, તો માની લઇશ હું,
  મેં તો હજી બે પાંપણો ભેગી કરી નથી.

  હજી બે પાંપણો ભેગી કરી નથી અને ત્યા તો સમણા ની વાત……આ તો કોઈ પ્રેમી જ કહી શકે……ખુબ જ સ….રસ…

 4. harshad jangla says:

  આંખો મેં હજી આખે રાસ્તે પાથરી નથી…
  હ.દ.એટલે હ.દ.

 5. સુરેશ જાની says:

  સરસ ગઝલ. પહેલી જ વાર વાંચી.

 6. Bhavesh Shah says:

  બસ હવે જઉ એમ કહેતા નહીં તમે,
  શબાબ થી હજી આંખો ભરી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *