સ્વ-રૂપ – પ્રફુલ દવે

મેકઅપ વિના જ મારી કને આવ, જિંદગી !
સાદું સીધું જ, મારી કને લાવ, જિંદગી !

ચહેરો બદલ ન તું, કે ન પડદો તું પાડી દે,
ઓળખ છુપાવી આમ, ના બનાવ, જિંદગી !

જાળું કરોળિયો કોઇ જાતે બનાવે એમ,
ગૂંથી ભરમની જાળ, ના ફસાવ, જિંદગી !

જળને ન ઝાંઝવું કહે, ન ઝાંઝવાને જળ,
દઇ વ્યર્થ કલ્પના તું ના સતાવ, જિંદગી !

અર્થહીન દોડતાં થાકી ગયો સતત,
માયાહરણ મને તું ના બતાવ, જિંદગી !

————-

( કવિ પરિચય )

9 replies on “સ્વ-રૂપ – પ્રફુલ દવે”

 1. s.vyas says:

  Thank you, Jayshree.
  કવિ પરિચય (link) નથી વંચાતો….

 2. Jayshree says:

  Sorry, I forgot to mention : કવિ પરિચય link will be available at 1.00 am CT ( USA ) .

 3. પહેલી નજરે આ ગઝલનો છંદ “ગાગાલગા લગા લલ ગાગાલગા લગા” લાગે છે. પણ પછી લગભગ દરેક પંક્તિમાં આ છંદ તૂટે છે. આ છંદ પ્રમાણે આ ગઝલ માં બનાવ, ફસાવ, બતાવ, સતાવ જેવા -લગાલ વાળા- કાફિયા સંભવી જ ન શકે. “અર્થહીન” શબ્દમાં પણ છંદની રવાની તૂટતી હોય એમ લાગે છે. કવિ પ્રકાશ પાડી શક્શે?

 4. […] # રચનાઓ – 1 – : – 2 – : – 3 – : – 4 – : – 5 – : – 6 – : […]

 5. Raj says:

  Make up dose not suit.SHANGAR would be better

  Raj

 6. પંચમ શુક્લ says:

  વિવેક્ભાઈ- અંતઃગઝલ મનનીય છે પણ ઘણી જ્ગ્યાએ પઠનમાં તકલીફ પડે છે. આમેય આ છંદ અઘરો છેઃ

  ગાગા લગાલ ગાલ લગાગા લગા લગા.

  બરછટ સમયનું નામ સમીક્ષા જ છે હવે,
  તૂટી કલમ તમામ પરીક્ષા જ છે હવે.

 7. parth says:

  આ સાથે પાર્થ ના જૈ શ્રિ ક્ર્શ્ન. મારે પ્રફુલ્ ભાઈ નુ રાજ મને લાગ્યો કસુબિનો રગ ગાયન જોઈયે ચે!

 8. naresh patel says:

  દિકરો મારો લદકવાયો દેવ નો દિધેલ

 9. Deven says:

  ચહેરો બદલ ન તું, કે ન પડદો તું પાડી દે,
  ઓળખ છુપાવી આમ, ના બનાવ, જિંદગી !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *