ઝંખનાઓનું હરણ… – રાકેશ હાંસલિયા

 ( Photo by Nilrem )

આમ આ કોનું સ્મરણ થઇ જાય છે,
જાતનું યે વિસ્મરણ થઇ જાય છે !

એ તો સપનામાં પરીઓને જુએ,
આપણે બસ જાગરણ થઇ જાય છે !

ઝાંઝવા નજરે પડે સુદૂર તો,
ઝંખનાઓનું હરણ થઇ જાય છે !

સાવ કોરી આંખ જોઇ – કોઇની,
અશ્રુ ભીનો એક જણ થઇ જાય છે !

સઘળું વાંચેલું રહે છે યાદ ક્યાં,
કેટલું તો’યે ગ્રહણ થઇ જાય છે !

7 replies on “ઝંખનાઓનું હરણ… – રાકેશ હાંસલિયા”

 1. Jaimin Shah says:

  વાહ ખુબજ સુન્દર રચના…..દરેક પન્ક્તિઓ સરસ લખેલ…..

 2. સાવ કોરી આંખ જોઇ – કોઇની,
  અશ્રુ ભીનો એક જણ થઇ જાય છે !
  -વાત જામી ગઈ…

 3. Haresh Prajapati says:

  વિવેકભાઇ કોઈની યાદ આવી ગઈ કે શું?

  ગઝલ જ એવી છે કે કોઈ યાદ આવી જાય !!

  બરાબર ને ભાઇ !!

 4. જય says:

  અઝીઝ ટંકારવી ની ‘ગઝલ ના મેધધનુષ’ માં ‘ઝાંઝવાં’ ના વિભાગ માં થી એક શેર:

  ભાગે છે એ રીતે તમને નીરખીને ઝાંઝવાં,
  જાણે કે એને પકડીને હું પી જનાર છું.
  – ‘જલન’
  અને

  મૃગજળ સમાન કેમ હું રણમાં ફર્યા કરૂં
  કોઈ આંધળી તપાસ હશે મારી ઝંખના
  – ‘સુરેન ઠાકર ‘મેહુલ’
  જય

 5. Txema says:

  Hi, I´m Txema and I´m the photo´s author. The photo is under Creative Common license. You must make a reference about the author if you want use the photo.

  Thanks.

 6. Pinki says:

  સુંદર ગઝલ…. !!
  એક નવા અંદાજમાં…….!!

 7. Ekta says:

  સાવ કોરી આંખ જોઇ – કોઇની,
  અશ્રુ ભીનો એક જણ થઇ જાય છે !

  આમ આ કોનું સ્મરણ થઇ જાય છે,
  જાતનું યે વિસ્મરણ થઇ જાય છે !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *