હોઇ શકે… ! – હેમેન શાહ

ટીપાંની જલધિ કને શું વિસાત હોઇ શકે ?
પણ અસવાર થવા લાયકાત હોઇ શકે.

બધાં રહસ્ય નથી ખોલી શકતું અજવાળું
પ્રકાશમાં જુદા જુદા પરદાઓ સાત હોઇ શકે.

ન શસ્ત્રહીન સમજ મારી બંધ મુઠ્ઠીને,
કે જ્યાં કશું નથી ત્યાં ઝંઝાવાત હોઇ શકે.

ધીમા અવાજ વડે બારી આજ ખખડે છે,
ઉઘાડી જો તો ખરો, પારિજાત હોઇ શકે.

યુગો સુધી પછી જેની થતી રહે ચર્ચા,
નિમેષ માત્ર ટકે એવી વાત હોઇ શકે.

જરાક ગમગીની માંગી’તી શાયરી માટે,
વધુ મળી એ તારો પક્ષપાત હોઇ શકે.

5 replies on “હોઇ શકે… ! – હેમેન શાહ”

 1. યુગો સુધી પછી જેની થતી રહે ચર્ચા,
  નિમેષ માત્ર ટકે એવી વાત હોઇ શકે.

  -સરસ વાત…

 2. Harshad Jangla says:

  હેમેનભાઈ ડોક્ટર છે પણ કવિ વધુ છે. સરસ કાવ્ય.
  -Harshad Jangla
  Atlanta, USA
  Jan 30 2007

 3. બધા જ શેરો ખુબ જ સુંદર છે!

 4. nirlep says:

  Last share bahu j gamyo…….aabhar.

 5. Pinki says:

  બધાં રહસ્ય નથી ખોલી શકતું અજવાળું
  પ્રકાશમાં જુદા જુદા પરદાઓ સાત હોઇ શકે.
  પ્રકાશને પણ ભેદવાની ….. વાત નિરાળી

  યુગો સુધી પછી જેની થતી રહે ચર્ચા,
  નિમેષ માત્ર ટકે એવી વાત હોઇ શકે.
  સુંદર…..
  nice snap !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *