ઝૂલણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર !

This text will be replaced

ઝૂલણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર !
હાલો ને જોવા જાયેં રે
મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર.

ચડવા તે ઘોડો હંસલો રે, રાજાના કુંવર,
પીતળિયા પલાણ રે. – મોરલી…..

બાંયે બાજુબંધ બેરખા રે, રાજાના કુંવર,
દસેય આંગળીએ વેઢ રે. – મોરલી…..

માથે મેવાડાં મોળિયાં રે, રાજાના કુંવર,
કિનખાબી સુરવાળ રે. – મોરલી…..

પગે રાઠોડી મોજડી રે, રાજાના કુંવર,
ચાલે ચટકતી ચાલ્ય રે. – મોરલી….

ઝૂલણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર !
હાલો ને જોવા જાયેં રે
મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર.

આભાર : અમી ઝરણું

15 replies on “ઝૂલણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર !”

 1. Neela Kadakia says:

  Hey Jayashree
  You are doing great job
  Congrates

 2. ગ્રેટ લુક …

 3. Yatin Patel says:

  ઝૂલણ મોરલી વાગી રે

 4. kanti says:

  સરસ

 5. shakshi says:

  બહુજ સરસ..

 6. Mahendra says:

  Very very Good Music site.
  I sent info reg this site to my Twenty Guj friends and almost appreciated this site.
  Really a great soothing effort

 7. Jitendra Patel says:

  બહુ જ સરસ ગીત

 8. pragna says:

  સાંભ્ળવા નિ મજા આવિ ગઈ. આભાર

 9. kakadiya rajan says:

  saras che ho……….

 10. Neha parmar says:

  Nice song.

 11. kaushik patel says:

  બહ મજા આવિ ગઈ.

 12. ajaru says:

  મારે અએક કવિતા વાચવી છે પણ કયાય મળતી નથિ જો આપનિ પાસે હોય તો અહિયા મુક અહેસાનમન્દ કરજો
  બોલ છે
  ” ડુન્ગર કેરી ખીણમા ગામ્ભુ નામે ગામ”

  નામ છે “મીઠી માથે ભાત”

 13. palak says:

  થેન્ક યુ. ખુબ મજા આવિ સામ્ભલ્વૈનિ અને સાથે ગાવાનિ પન.

 14. harshad brahmbhatt says:

  nies old git

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *