હજી હમણાં જ બેઠો છું – હરિહર જોશી

કોઈની વાટ નીરખતો હજી હમણાં જ બેઠો છું
અધૂરું ગીત ગણગણતો હજી હમણાં જ બેઠો છું

હતાં ચોમેર મારાં બિંબ દર્પણના નગર વચ્ચે
ડરીને ભીડમાં ભળતો હજી હમણાં જ બેઠો છું

ખબરઅંતર ખરેલાં પાનનાં પૂછી: દિલાસા દઈ
ઈરાદા મોસમી કળતો હજી હમણાં જ બેઠો છું

અજાણ્યા માર્ગમાં મળશે બીજો પંથી એ આશામાં
હું રસ્તે આંખ પાથરતો હજી હમણાં જ બેઠો છું

મુઢ્ઢીભર આગિયા સાથે હતા અજવાળવા રસ્તો
તમસમાં ખુદ ઝળહળતો હજી હમણાં જ બેઠો છું

– હરિહર જોશી

3 replies on “હજી હમણાં જ બેઠો છું – હરિહર જોશી”

 1. Pratima D Chande says:

  Sunder rachana

 2. Pratima D Chande says:

  Sundar rachana

 3. Dinesh Pandya says:

  મુઢ્ઢીભર આગિયા સાથે હતા અજવાળવા રસ્તો
  તમસમાં ખુદ ઝળહળતો હજી હમણાં જ બેઠો છું
  કોઈની વાટ નીરખતો હજી હમણાં જ બેઠો છું
  અધૂરું ગીત ગણગણતો હજી હમણાં જ બેઠો છું

  કવિ હરિહર જોશીના કાવ્ય સંગ્રહ “મુઠ્ઠીભર આગિયા”
  માંની સુંદર રચના!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *