જેવું લાગે છે – મનોજ ખંડેરિયા

વૃક્ષ ઊભું યાદ જેવું લાગે છે
કોઇ લીલા સાદ જેવું લાગે છે.

કેમ ફૂલો ભરવસંતે આથમતાં ?
બાગમાં વિખવાદ જેવું લાગે છે.

સાવ ઓચિંતા ફૂટ્યાં તૃણો બેહદ,
માટીમાં ઉન્માદ જેવું લાગે છે.

આમ તો ખાલીપણું રડ્યા કરતું,
જે નગારે નાદ જેવું લાગે છે.

ભયસૂચક થઇ આ સપાટી સ્મરણોની
ક્યાંક બહુ વરસાદ જેવું લાગે છે.

– મનોજ ખંડેરિયા

2 replies on “જેવું લાગે છે – મનોજ ખંડેરિયા”

 1. vimala says:

  કેમ ફૂલો ભરવસંતે આથમતાં ?
  બાગમાં વિખવાદ જેવું લાગે છે.
  વાહ્……વાહ્….

 2. baarin says:

  ભયસૂચક થઇ આ સપાટી સ્મરણોની
  ક્યાંક બહુ વરસાદ જેવું લાગે છે..Superb…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *