પારેવડા જાજે પીયુ ને દેશ – કાંતિ અશોક

કવિ – કાંતિ અશોક
સ્વરકાર – અવિનાશ વ્યાસ
સ્વર – અનુરાધા

10391466_200096701366_2754807_n

એક શમણું આથમવાને આરે…
Sunset at Chhari-Dhaand Grassland, Kero Dungar (Picture – Vivek Tailor)

પારેવડા જાજે પીયુ ને દેશ
લઇ જાજે મારો સંદેશ …

5 replies on “પારેવડા જાજે પીયુ ને દેશ – કાંતિ અશોક”

 1. Tarun says:

  Lovely voice .. Good music .. Just need rest of the lyrics-words Jayshreeben!

 2. ramesh says:

  ખુબ જ મઝા ના સ્વરોની છે.

 3. jAYANT SHAH says:

  ખૂબ મજેનુ !

 4. arvind patel says:

  ખુબજ સરસ,

 5. Sureshkumar Ratnottar says:

  Very good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *