તમને જોયાં ને જરા રસ્તે રોકાઈ ગયો – વેણીભાઈ પુરોહિત

સ્વરઃ મન્ના ડે અને પ્રીતિ સાગર
ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત
સંગીતઃ સુરેશકુમાર
ચિત્રપટઃ ગુણસુંદરીનો ઘરસંસાર (૧૯૭૨)

તમને જોયાં ને જરા રસ્તે રોકાઈ ગયો
શમણે સંતાઈ ગયો છાનો છંટાઈ ગયો
ફૂલોની ફોરમનું ગીત એક ગાઈ ગયો
ગાઈ ગયો, ગાઈ ગયો.

આકાશી લાલીથી પારસની પ્યાલીથી
પચરંગી અમરત સંતોષ મને પાઈ ગયો
પાઈ ગયો, પાઈ ગયો.

તમને જોયા ને જરા…

દર્શનના દરબારે અધવચ અંજાઈ ગયો
વાંચી મેં આંખડી તો પંજો વંચાઈ ગયો
રસ્તામાં પવન કોઈ વરણાગી વાઈ ગયો
વાઈ ગયો, વાઈ ગયો.

રસ્તે રોકાઈ ગયો…

જંતરના ઝણકારે, પન્નાના પલકારે
ઠકરાતી ઠોકર હું ચાલમાં જ ખાઈ ગયો
ખાઈ ગયો, ખાઈ ગયો.

તમને જોયાને જરા…

શ્રાવણની સરગમથી તડકો ભીંજાઈ ગયો
મારગની વચ્ચે ક્યાં મારગ ઢંકાઈ ગયો
મેહુલીયા મંડપમાં મહુવરીયો છાઈ ગયો
છાઈ ગયો, છાઈ ગયો.

તમને જોયાં ને જરા રસ્તે રોકાઈ ગયો
શમણે સંતાઈ ગયો છાનો છંટાઈ ગયો
ફૂલોની ફોરમનું ગીત એક ગાઈ ગયો
ગાઈ ગયો, ગાઈ ગયો.

– વેણીભાઈ પુરોહિત

(આભાર ઃ માવજીભાઇ.કોમ)

5 replies on “તમને જોયાં ને જરા રસ્તે રોકાઈ ગયો – વેણીભાઈ પુરોહિત”

 1. ULLAS OZA says:

  After long time it was pleasure to listen to song written by Shri Venibhai Purohit.

 2. B says:

  Never heard this song of Manna Dey . Thanks Jayashreeji and Mavjibhai.com too. Beautiful song and gayaki too. Beautiful lyrics by Venibhai Purohit too.

 3. dr capt virendra modi says:

  enjoying “tahuka”

 4. KAUMUDI says:

  અરે વાહ – આ ગીત કેતલા બધા વર્શો પછી સામ્ભળ્યુ. તમારો આભાર માનિએ એટલો ઓછો પડે છે!

 5. PARASHAR says:

  VERY NICE AND SCINTILLATING VOICE OF MANNADA. THE LYRICS TOOK ME TO THE GLORIOUS PAST.
  THANK YOU

  PARASHAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *