હોય વ્યવહાર તો કાલનું રાખીએ – હેમેન શાહ

અશ્રુ એકાદ ખુશહાલનું રાખીએ,
માન થોડુંક રૂમાલનું રાખીએ.

ક્રોધનું કહેણ કાલે ભલે માનશું,
વેણ આજે તો બસ વ્હાલનું રાખીએ.

સૂર્ય-તારા-ગ્રહો, વૃક્ષ-જળ-પંખીઓ,
ધ્યાન ક્યાં કોની હિલચાલનું રાખીએ?

એકતારો ને કરતાલ હો હાથમાં,
ગીત મજનૂ કે મહિવાલનું રાખીએ.

કાવ્યની વાત કરવી છે? બેસો, કરો,
હોય વ્યવહાર તો કાલનું રાખીએ.

– હેમેન શાહ

5 replies on “હોય વ્યવહાર તો કાલનું રાખીએ – હેમેન શાહ”

 1. Jagdip says:

  સ્વ-છંદ……..!!??

 2. Maheshchandra Naik says:

  વેણ આજે તો બસ વહાલનુ રાખીએ
  જીવનમા પણ સૌ પ્રત્યે વહાલ રાખવાની જ અગત્યતા છે ને ?????????????????????????????????

 3. Dharamdas S Goradia says:

  I have recently registered with Tahuko I am in Mumbai, India based and 68 + and not IT Savey
  I am indeed amazed and impressed that seating in USA you have such tremendous Gujrati KHAJANO and deep interest

  I was wondering whether we can take up project of having print version of selected items say every six months

  Warm Regards
  Dharamdas S Goradia
  +91 98203 79131

 4. Ashish Dalal says:

  ખુબ સુન્દર

 5. Dharamdas S Goradia says:

  તમાર જવાબ્ નો અર્થ સમજાનો નહિ
  ધરમદાસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *