હરે રામ રામ સીતા રામ રામ ધૂન

વ્હાલા માસીને ખૂબ યાદ અને શ્રધ્ધાંજલી સાથે…

સ્વર – મોરારીબાપુ

સ્વર – ?

હરે રામ રામ રામ સીતા રામ રામ રામ
હરે રામ રામ રામ સીતા રામ રામ રામ

સીતા રામ રામ રામ
સીતા રામ રામ રામ

(મોરારીબાપુનાં સ્વરની ઓડ્યો ફાઈલ માટે આભાર – www.moraribapu.org

4 replies on “હરે રામ રામ સીતા રામ રામ ધૂન”

 1. chhaya says:

  પ્રિય ,અને જાનિતો , પુજ્ય મોરારિબાપુ નો અવાજ
  આભાર ધન્ય્વાદ શબ્દો વામ્ના લાગે
  બિજા અવાજો પન મધુર

 2. Kamlesh says:

  કોઇ પણ વ્યક્તિ ને શ્રધ્ધાંજલી એટલે નામસ્મરણ…..ભગ્વદ ધૂન…..

 3. mahesh rana vadodara says:

  ધુન સાભલવાનિ મજા આવિ મોરારિબાપુને નતમસ્તક અભિવાદન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *