જ્યોત રે જગાવી અમે જલા તારા નામની

આજે જલારામ જયંતીને દિવસે જલારામ ભજન ના સાંભળીયે એ તો કંઇ ચાલે ?
jalaram3_01

.

8 replies on “જ્યોત રે જગાવી અમે જલા તારા નામની”

 1. Ketan Shah says:

  Happy Jalaram Jayanti

 2. manvantpatel says:

  જલાબાપા અને વિરબાઇમાને લાખો પ્રણામ !

 3. reshma says:

  hi jayshree
  This file is not opening ……bcs of error
  so do something to listen……
  thanks

 4. jayesh zaveri says:

  જલાબાપા અને વિરબાઇમાને લાખો પ્રણામ !

 5. કર્નેન્દ્ર્ર્ says:

  ઘણા વખત પછી જલારામ નું ગીત સાભવા મડયુ ધન્યવાદ

 6. Dharmesh Patel says:

  બપા નુ ભજન સાભદવુ તો ગમે પન ગાવુ પન ખુબ ગમે છ જય જલારામ બાપા

 7. Renita says:

  THIS JALABAPA REMINDED MY CHIDHOOD, MY THAT USED TO SING ALOT IN THE TEMPLE. JAY SHREE KRISHNA TO ALL RENITA

 8. Please replace this bhajan with text

  જ્યોત રે જગાવી અમે જલા તારા નામની

  Thank you

  Vasant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *