અત્તર-અક્ષર (હાઈકુ) -પન્ના નાયક

Daffodils Field.... Photo: bestamericanpoetry.com

Daffodils Field.... Photo: bestamericanpoetry.com

પીઠી ચોળાવી
બેઠાં છે ડેફોડિલ્સ
ઘાસમંડપે

*

પરોઢે કરે
ઝાકળસ્નાતાં પુષ્પો –
સૂર્યસ્વાગત

*

ટહુકો રેલ્યો
કોયલે, ગુંજી ઊઠ્યું
આખ્ખું કાનન

*

પન્ના નાયક

આવા કેટલાંયે સત્તર અક્ષરમાં પોતાની અનુભૂતીનું અત્તર નાંખીને કવયિત્રી લાવ્યા છે એમનો નવો હાઈકુસંગ્રહ ‘અત્તર-અક્ષર’, જે જાન્યુઆરીની 25મી પ્રકાશિત થયો હતો.  આ સંગ્રહને એમણે આ પ્રકારનાં કુલ 206 હાઈકુથી શણગાર્યો છે.  એમાનાં થોડા હાઈકુ તમે એમની વેબસાઈટ પર પણ માણી શકો છો.  કવયિત્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ…

5 replies on “અત્તર-અક્ષર (હાઈકુ) -પન્ના નાયક”

 1. વાહ… ત્રણેય હાઈકુ સરસ છે… કાનન શબ્દ તો કેટલા વરસે કાને પડ્યો !!

 2. mehmood says:

  ખરેખર મહેંકતા હાઈકુ છે…

 3. dipti says:

  Excellent haiku & the picture is perfect too.

 4. K says:

  બહુ સરસ….

 5. darshana says:

  excellent haikus ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *