અલ્લા બેલી – શૂન્ય પાલનપુરી

સ્વર – સંગીત : ??

shoonya.JPG

This text will be replaced

સાત સમંદર તરવા ચાલી, જ્યારે કોઇ નાવ અકેલી,
ઝંઝા બોલી ‘ખમ્મા ખમ્મા’! હિંમત બોલી ‘અલ્લા બેલી’!

નાવ ઊતારુ હો કે માલમ, સૌને માથે ભમતું જોખમ,
કાંઠા પણ દ્રોહી થઇ બેઠા, મઝધારે પણ માઝા મેલી.

એવાં છે પણ પ્રેમી અધુરા, વાતોમાં જે સુરાપુરા,
શિર દેવામાં આનાકાની, દિલ દેવાની તાલાવેલી.

કોનો સાથ જીવનમાં સારો ‘શૂન્ય’ તમે પોતે જ વિચારો,
મહેનત પાછળ બે બે બાહુ, કિસ્મત પાછળ માત્ર હથેલી!

આપખુદીનું શાસન ડોલ્યું, પાખંડીનું આસન ડોલ્યું,
“હાશ” કહી ઈશ્વર હરખાયો, ‘શૂન્યે’ જ્યાં લીલા સંકેલી.

17 thoughts on “અલ્લા બેલી – શૂન્ય પાલનપુરી

 1. Pinki

  મહેનત પાછળ બે બે બાહુ, કિસ્મત પાછળ માત્ર હથેલી!

  ભલેને
  કાંઠા પણ દ્રોહી થઇ બેઠા, મઝધારે પણ માઝા મેલી
  “હાશ” કહી ઈશ્વર પણ હરખાયો જ્યારે
  આપખુદીનું શાસન ડોલ્યું, પાખંડીનું આસન ડોલ્યું….!

  Reply
 2. manvantpatel

  ઝઝા બોલી ખમ્મા ખમ્મા ;
  હિઁમત બોલી ‘અલ્લા બેલી’….સરસ !

  Reply
 3. રાઠોડ દિગ્વિજય સિ્હ્

  હુ ગુજરતિ છુ ભુલિગયો હતો યાદ અપાવવા ધન્યવાદ

  Reply
 4. Hemant Solanki

  કહો દુશ્મનને હું દરિયા જેમ પાછો જરુર આવીશ,
  એ મારી ઓટ જોઇને કિનારે ઘર બનાવે છે. -મરીઝ.

  Reply
 5. Bhavesh ashara

  ખુબ જ સરસ !
  ધન્યવાદ….”નિરસાવાદી માણસ દરેક તક માં મુસ્કેલિઑ સોધે ,જ્યારે આસાવાદિ માણસ દરેક મુસ્સ્કેલિ માં તકો સોધે……

  Reply
 6. bhadresh shah

  કોનો સાથ જીવનમાં સારો ‘શૂન્ય’ તમે પોતે જ વિચારો,
  મહેનત પાછળ બે બે બાહુ, કિસ્મત પાછળ માત્ર હથેલી!

  અલ્લાવબેલી……

  સાત સમંદર તરવા ચાલી, જ્યારે કોઇ નાવ અકેલી,
  ઝંઝા બોલી ‘ખમ્મા ખમ્મા’! હિંમત બોલી ‘અલ્લા બેલી’

  હીમ્મ્ત બોલી અલ્લાવબેલી……

  Reply
 7. dhananjay talaviya

  જ્યારે જ્યારે આવા શબ્દો વાચુ ત્યારે હૈયે ઉમન્ગ જાગે .

  Reply
 8. hassan

  શૂન્ય સાહેબ નુ જિદગી માટે નુ અવલોકન ઘણુજ ઉંડાણભર્યુ છે. એમા સંદેશો છે કે મુશ્કેલીઓ સામે બાથ ભીડો ખાલી નસીબને સહારે જિંદગી ન જીવો.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *