અમેરિકન-ગુજરાતી કવિઓ : પ્રો. મધુસૂદન કાપડિયા

ગુગલની દુનિયામાં રખડતા રખડતા આ વિડિયો હાથમાં લાગ્યો.. અને થયું કે આ પણ તમારી સાથે વહેંચી લઉં..! એમ પણ આજે રવિવારને… એટલે કદાચ તમને આ એક કલાકનો ખૂબ જ રસપ્રદ વાર્તાલાપ સાંભળવાની ફૂરસત હોય.. 🙂

લગભગ એકાદ વર્ષ પહેલા પ્રસ્તુત આ વિડિયો કદાચ દેશના કોઇક કાર્યક્રમ માટે રેકોર્ડ થયો હોય એવું લાગે છે. વધુ માહિતી કદાચ તમે શ્રોતાઓમાંથી કોઇ પાસે હશે જ – તો એ અહીં બધા સાથે વહેંચશો તો ગમશે.

સાંભળીએ – ર્પોફેસર મધુસૂદન કાપડિયાનો – અમેરિકન ગુજરાતી કવિઓ વિષેનો આ વાર્તાલાપ … સમય મર્યાદાને લીધે એમણે ફક્ત ૫ કવિઓ વિષે વાત કરવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો..! વધુ સાંભળીએ – એમના પોતાના શબ્દોમાં…!

અને હા.. પ્રો. મધુસૂદન કાપડિયાને રૂબરૂમાં સાંભળવાનો લ્હાવો Los Angeles ના મિત્રોને થોડા દિવસોમાં જ મળશે. વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લિક કરો.

મધુસુદન કાપડિયા દ્વારા રાજેન્દ્ર શાહની કવિતાઓ વિષે વાર્તાલાપ – Los Angeles – Oct 1, 2010

One reply

  1. ડૉ. ભરત શાં. શાહ, ગ્રેટ નેક, ન્યૂ યોર્ક. says:

    A couple of years ago, Mr. Vipool Kalyani of UK had organized a Gujarati Diaspora conference in Ahmedabad, which I was fortunate enough to attend. Prof. Madhusudan Kapadia, ex president of Gujarati Literary Academy of North America was working on his book “America-vasi Ketalak Sarjako” (published by Guj Sahitya Academy, Gandhinagar in summer of 2011), and was going to present his talk in person. His ill health prevented him from doing that, but he had prepared a video recording of his speech and had sent it from USA to India.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *