નવકાર મહામંત્ર

mahavir

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Namo Arihantanam (I bow in reverence to Arihants)

Namo Siddhanam (I bow in reverence to Siddhas)

Namo Ayariyanam (I bow in reverence to Acharyas)

Namo Uvajjhayanam (I bow in reverence to Upadhyayas)

Namo Loye Savva Sahunam (I bow in reverence to all Sadhus)

Eso Panch Namukkaro (This five-fold salutation)

Savva Pavappanasano (Destroys all sins)

Mangalanam Cha Savvesim (And amongst all auspicious things)

Padhamam Havai Mangalam (Is the most auspicious one)

9 thoughts on “નવકાર મહામંત્ર

 1. Anonymous

  Aaje Navkar Mantra sambhadi ne chitt ne shaata pahonchi.
  Ek Jain hova na lidhe mane khoob j saru laagyu ke Navkar Mantra sambhadva madyu.
  aapno khoob khoob aabhar.
  Mital

  Reply
 2. manvant

  મુંબાઇનાં ચંદ્રા કોઠારી અને શીલા શેઠીયાએ
  જૈન સ્તવનો અને શાંતિલાલ શાહે કથાવાર્તાઓ
  ખૂબ જ સરસ ગાયાંછે.આ સ્થળે પૂ. ગાંધીજીના
  ગુરુ શ્રીમદ્ રાજ ચંદ્રને કેમ ભૂલાય ?નમોસ્તુ તે !

  Reply
 3. setu

  my day starts with navkarmantra in my work place. but i normally play it for three times. can u remake it with repeat option so that who plays it for more than once wont have to click play again and again? thanks

  Reply
 4. Ranjit Ved

  આ જૈન સ્તવન અને બિજ અનવ્કર મન્ત્રો અને મહ મન્ત્રો મે સમ્ભલિને મર મિત્રો ને મોક્લિ આપ્યા ચ્હે ઘનોજ આભાર …આજન નવકર મહા મન્ત્ર મા મારત્ર એકજ કદિ સામ્ભલ્વ મલિ બેીજિ કદિ રજુ કર્વ વિનન્તિ ……રન્જિત્

  Reply
 5. ગુંજન મોદી

  This file may be corrupted because flash player can not find the file….so please take necessary action

  Reply
 6. Lalit P. Mehta

  The file does not open.
  Also file for “Samaro Mantra Bado Navkar” does not open.
  Thanks for the good service, we enjoy it the most.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *