કચ્છનું પાણી ! – અમૃત ઘાયલ

(Photo : http://www.shunya.net/)

* * * * *

ભાંભરું તોયે ભીંજવે ભાવે,
વણબોલાવ્યું દોડતું આવે
હોય ભલે ના આંખની ઓળખ,
તાણ કરીને જાય એ તાણી,
વાહ રે ‘ઘાયલ’ કચ્છનું પાણી !

જાય હિલોળા હરખે લેતું,
હેતની તાળી હેતથી દેતું.
હેત હરખની અસલી વાતું,
અસલી વાતું જાય જ નાણી,
વાહ રે ‘ઘાયલ’ કચ્છનું પાણી !

આગવી બોલી બોલતું જાયે,
પંખી જેમ કલ્લોલતું જાયે,
ગુંજતું જાયે ફૂલનું ગાણું,
વેરતું જાયે રંગની વાણી,
વાહ રે ‘ઘાયલ’ કચ્છનું પાણી !

સ્નેહનું પાણી શૂરનું પાણી,
પોતાના પ્રચંડ પૂરનું પાણી,
હસતું રમતું રણમાં દીઠું,
સત અને સિન્દૂરનું પાણી,
વાહ રે ‘ઘાયલ’ કચ્છનું પાણી !

– અમૃત ઘાયલ

3 replies on “કચ્છનું પાણી ! – અમૃત ઘાયલ”

  1. સુંદર ગીત…

    ઘાયલનો મિજાજ ઓછો ઓછો પણ તરી આવે છે…

  2. Ghayal Saheb Asal ma Ghayal chhe etle j to pani ni pahechan chhe, Ghayal thaya vina pani ni pahechan thay nahi, Kutch ma aavya pachhi eno rang lage j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *