“ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ”, અમદાવાદનો કાર્યક્રમ “સંવાદ”

ગુજરાતી ભાષાના નવ-સર્જકોને પ્રોત્સાહિત કરવા તથા માર્ગદર્શન આપવાના હેતુથી “ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ”, અમદાવાદ દ્વારા “સંવાદ” કાર્યક્રમ બુધવાર, 5 જુલાઈના રોજ યોજાયો હતો. ગુજરાતી ભાષાના પ્રતિષ્ઠિત સર્જકોની હાજરીમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં નવોદિત સર્જકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને વિદ્વાનોએ તલસ્પર્શી માર્ગદર્શન આપ્યું.

વધુ વાંચો…. મધુસંચય પર

One reply

  1. Sureash Sheth says:

    ‘EXCELLANT’ … this is the only expression fit for this sight. This sight is useful to everyone including Indians living abroad. I enjoyed Purshottam Upadhyaya a minute ago. Help me to get his address and phone in India,I will be grateful. Thank you ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *