સતત ઘટમાળમાં જીવાય છે, સાલું ! – મહેશ દાવડકર

સતત ઘટમાળમાં જીવાય છે, સાલું !
કહો કે કેટલું સમજાય છે, સાલું ?

આ હોવું તો છે ચકચકતી છરી જેવું,
એ જ્યારે ત્યારે વાગી જાય છે સાલું !

અચાનક ગાડી ઉતરી જાય પાટેથી,
કે જીવતરમાંયે એવું થાય છે સાલું !

નજરને સ્હેજ બદલી નાંખવી પડશે,
બધું તો ક્યાં અહીં બદલાય છે સાલું !

પથારી બાણ–શૈયા જેવી થઈ ગઈ છે,
નીરાંતે ક્યાં હવે ઉંઘાય છે સાલું !

નયન અંજાય એવાં બારી ઝળહળથી,
જે છે એવું તો ક્યાં દેખાય છે સાલું !

બળાપો જીંદગીનો ઠાલવું છું, દોસ્ત !
કે આવું એથી તો બોલાય છે, સાલું !

– મહેશ દાવડકર

5 replies on “સતત ઘટમાળમાં જીવાય છે, સાલું ! – મહેશ દાવડકર”

 1. KETAN YAJNIK says:

  ભાવવાહી સરસ

 2. Baarin says:

  પથારી બાણ–શૈયા જેવી થઈ ગઈ છે,
  નીરાંતે ક્યાં હવે ઉંઘાય છે સાલું !

  Superb. Maza avi gai.

 3. Vimala says:

  “આ હોવું તો છે ચકચકતી છરી જેવું એ જ્યારે ત્યારે વિગી જાય. છે સાલુ”!

 4. નજરને સહેજ બદલી નાંખવી પડશે
  બધું તો ક્યાં અહીં બદલાય છે સાલુ

  સરસ ગઝલ !

 5. Rakesh Thakkar, vapi says:

  Nice
  નજરને સ્હેજ બદલી નાંખવી પડશે,
  બધું તો ક્યાં અહીં બદલાય છે સાલું !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *