હરિ, કેટલી વાર ? – મુકેશ જોષી

હરિ, કેટલી વાર ?
ઝટ્ટ પધારો,
કદાચ હું નીકળી જાવાનો જીવનમાંથી બ્હાર…..

પ્રભાતિયાની ચિઠ્ઠી તમને મળી હતી કે નહીં ?
પંખીએ એમાં જ કરી’તી ટહુકા સાથે સહી
ગઈ રાતના નામજાપનો કીધો’તો મેં તાર…. હરિ….

ઝાંખી બારી, કમાડ ઝાંખાં, ઝાંખું છે અજવાળું
સાઠ વરસથી ખુલ્લા ઘરને હવે મારવું તાળું
તમને સોંપી ચાવી, મારે જાવું પેલે પાર….. હરિ…..

તુલસીદળ પર આંસુ મૂકી કરે વિનંતી જોશી
તમે આવતા ભવમાં મારા બનજો ને પાડોશી
સાદ પાડતાંવેંત તમે હાજર ને હું તૈયાર….. હરિ…..

– મુકેશ જોષી

5 replies on “હરિ, કેટલી વાર ? – મુકેશ જોષી”

 1. P. P. M a n k a d says:

  Wah, wah. Very touching poem/bhajan.

 2. Indrajit says:

  એક્દમ સરસ – નિર્મલ્

 3. mahesh dalal says:

  વાહ ખુબ સરસ્

 4. Dhiru Shah says:

  Simply beautiful. Very emotional and touching the heart.

 5. Khooshbu Jani says:

  Simple and heart touching poem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *