શ્રી શિવ સ્તુતિ – નયનાબેન દેસાઇ

શ્રી હાટકેશ ઉમાપતિ અખિલેશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ
હે દયાનિધિ કરુણાકરમ વરદેશ્વરમ મમ વંદનમ
શ્રી હાટકેશ ઉમાપતિ અખિલેશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ

ગંગેશ્વરમ ગૌરીશ્વરમ ગિરિજાપતિ શ્રી મહેશ્વરમ
શ્રી ત્ર્યંબકેશ ત્રિલોચનમ વિશ્વેશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ
હે દયાનિધિ કરુણાકરમ વરદેશ્વરમ મમ વંદનમ
શ્રી હાટકેશ……

નંદીશ્વરમ નારેશ્વરમ નિખિલેશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ
શ્રી આસુતોષ અભયંકરમ જગદીશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ
હે દયાનિધિ કરુણાકરમ વરદેશ્વરમ મમ વંદનમ
શ્રી હાટકેશ ….

પ્રાણેશ્વરમ પૂરણેશ્વરમ પરમેશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ
શ્રી નીલકંઠ નિરંજનમ ત્રિપુરેશ્વરમ શ્રી મહેશ્વરમ
હે દયાનિધિ કરુણાકરમ વરદેશ્વરમ મમ વંદનમ
શ્રી હાટકેશ ….

– નયનાબેન દેસાઇ (મુંબઇ)

One reply

  1. Aanal says:

    This Shiv Stuti written by my masi, is close to my heart and very special to our family…
    We enjoy singing it in our Nagar Patotsav Puja…
    Thanks for sharing it on Tahuko Jayshree!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *