એક આમંત્રણ.. અમદાવાદથી..!!

નવા વર્ષના હર્ષને બેવડાવવા, ચોપડા પૂજન પછી શબ્દનું પૂજન કરવા કવિ સંમેલનના માહોલમાં મ્હાલવા આપને સહૃદયી નિમંત્રણ છે.

ઈર્શાદ કહેવા આવો છો ને….!  :)

કવિગણ –

1.
આંસુ ઉપર આ કોના નખની થઈ નિશાની ?
ઈચ્છાને હાથ-પગ છે એ વાત આજે જાણી. 
– ચિનુ મોદી 

2.
વાંસલડી ડૉટ કૉમ, મોરપિચ્છ ડૉટ કૉમ, ડૉટ કૉમ વૃંદાવન આખું,
કાનજીની વેબસાઈટ એટલી વિશાળ છે કે કયાં કયાં નામ એમાં રાખું ?
 – શ્રી કૃષ્ણ દવે

3.
શું કરું? ક્યાંથી ઉકેલું? કેવો આ સંબંધ છે?
તું લખે છે Brailમાં ને હાથ મારા અંધ છે.
– સૌમ્ય જોશી

4.
એના કરતાં હે ઈશ્વર દે મરવાનું,
ગુજરાતીનું પણ ગુજરાતી કરવાનું.
– હરદ્વાર ગોસ્વામી

5.
બધે  છે રક્તના  ડાઘા  જુવો ચોમેર  ચાલ્યો  છું;
સડક પર  કેટલીયે   વાર ઘૂંટણભેર  ચાલ્યો  છું.
– અશોક ચાવડા

6.
કશું   તૂટવાના   સમાચાર આંસુ,
અમારા જીવનનું છે અખબાર આંસુ.
– ભાવેશ ભટ્ટ્

7.
ભરબપોરે જો ઢળેલી રાત છે,
એક સૂરજ ડૂબવાની વાત છે. –
છાયા ત્રિવેદી

8.
રોજ એને યાદ કરવાની પ્રથા ખોટી છે;
ને બધાને સાદ કરવાની પ્રથા ખોટી છે.
– ચંદ્રેશ મકવાણા

9.
શ્વાસને  ઈસ્ત્રી કરી મેં સાચવી રાખ્યા હતા,
કોક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો ?
– અનિલ ચાવડા

10.
કેટલી ઈચ્છાની ઉંમર ખૂબ મોટી થઈ હતી,
એક-બે ઈચ્છાનું સગપણ થઈ ગયું, તો શું થયું?
–       ગુંજન ગાંધી  

સંચાલન : હરદ્વાર ગોસ્વામી
તારિખ : 17-11-2007, શનિવાર
સમય : સાંજે 7-00ના ટકોરે
સ્થળ : G.L.S. સભાખંડ, લૉ ગાર્ડન,અમદાવાદ

નિમંત્રક :
ગુજરાતી સુગમ સંગીત ફાઊંન્ડેશન, 
22 ડોલી કોમ્પલેક્ષ, અમદાવાદ-380009

8 thoughts on “એક આમંત્રણ.. અમદાવાદથી..!!

 1. harry

  Irshad !! Irshad !!
  Great Collection !!

  Its a nice one !!
  આંસુ ઉપર આ કોના નખની થઈ નિશાની ?
  ઈચ્છાને હાથ-પગ છે એ વાત આજે જાણી.

  and below one seems logical..

  એના કરતાં હે ઈશ્વર દે મરવાનું,
  ગુજરાતીનું પણ ગુજરાતી કરવાનું.

  Reply
 2. ashalata

  એના કરતા હે ઇસ્વર દે મરવાનુ,
  ગુજરાતીનુ પણ ગુજરાતી કરવાનુ.

  ઘણુ અઘરુ——-

  Reply
 3. Krutagnya

  શ્વાસને ઈસ્ત્રી કરી મેં સાચવી રાખ્યા હતા,
  કોક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો ?
  Beautiful:)

  Reply
 4. Daxay Rawal

  ખુબ જ સરસ રચનાઓ. કોને વખાણુ અને કોને નહિ?ો નો આભાર માનુ અને કોનો નહિ? Hatz off to all.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *